Asukkaiden osallisuus

Sähköinen kysely ei välttämättä tavoita kaikkia. Silloin tarvitaan aktiivisuutta esimerkiksi sosiaalityöntekijöiltä. – Jaana Paasikangas

Oma Häme -valmistelun kantava ajatus on osallisuus. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikilla Kanta-Hämeen asukkailla on mahdollisuus osallistua Oma Hämeen rakentamiseen.

Osallisuus-työryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa Oma Hämeen rakentamiseen.

– Valtakunnallinen keskustelu on ollut aika hallinnollista, ja se on antanut vaikutelman, että sote-uudistuksessa on riitoja. Me haluamme lähteä rakentamaan Omaa Hämettä ihan eri näkökulmasta: yhteistä, positiivista ja hyvää tulevaisuutta Hämeelle, palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko sanoo.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelujohtaja Jaana Paasikangas korostaa osallistumisen tärkeyttä. Paasikankaan mukaan Osallisuus-työryhmän olennaisin tehtävä on turvata kaikkien asukasryhmien osallistumismahdollisuudet.

–Sähköinen kysely ei välttämättä tavoita kaikkia, esimerkiksi paljon palveluja käyttäviä asiakkaita. Silloin tarvitaan aktiivisuutta esimerkiksi sosiaalityöntekijöiltä ja yleisöpäätteitä sosiaalitoimistoihin.

Kuntalaiskysely ja asukasillat

Toukokuussa 2016 toteutettiin sähköinen kuntalaiskysely kaikille Kanta-Hämeen asukkaille. Kyselyssä kartoitetiin muun muassa nykytilannetta: mitkä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kantahämäläisten mielestä toimivia, mitä muutoksia tarvittaisiin ja mitkä palvelut voisivat toimia sähköisinä. Lisäksi selvitettiin, miten asukkaat haluaisivat osallistua Oma Hämeen tekemiseen, mitä odotuksia, toiveita ja kenties pelkojakin heillä on.

Syksyllä 2016 järjestettiin asukasiltoja kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa. Asukasilloissa keskusteltiin Oma Hämeestä, jaettiin tietoa, vaihdettiin mielipiteitä, listattiin toiveita ja kerättiin ideoita.

Osallisuus-työryhmällä on useita yhteistyökumppaneita, esimerkiksi vanhus- ja vammaisneuvostot. Nuoria on aktivoitu yhdessä HAMKin kanssa.

Laaja osallisuus-työryhmä työskenteli vuonna 2016. Vuonna 2017 työtä jatkaa asukkaiden osallisuus -valmisteluryhmä.

Valmisteluryhmän tehtävät:

  • Varmistaa asukkaiden osallisuuden huomioimisen Oma Häme valmistelussa (viestintä, asukastilaisuudet yms.)
  • Vastaa lakisääteisten neuvostojen ja raatien maakunnallisen rakenteen luomisesta yhteistyössä niiden kanssa
  • Laatii suunnitelman ennakollisesta asukasvaikuttamisesta
  • Koordinoi Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli –kärkihankkeen osahanketta (Hämeenlinnan kaupunki toteuttaa)

Valmisteluryhmän kokoonpano:

Karoliina Frank, puheenjohtaja, Lopen kunnanjohtaja, Lopen kunta
Marjo Lindgren, sihteeri, projektikoordinaattori, Oma Häme
Annukka Kuismin, ikäihmisten muutosagentti, Oma Häme
Jari Pekuri, LAPE-muutosagentti, Oma Häme
Leena Rantala, projektiassistentti, Oma Häme