Työryhmät

Tälle sivulle kootaan tietoa hyvinvointialueen valmistelun työryhmistä. Sivu on täydentyvä.

Työhyvinvoinnin projektiryhmä:

Projektin tarkoitus on luoda Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle sellaiset työhyvinvointia ja työkykyä ylläpitävät toimintaperiaatteet, prosessit ja johtamisen mallit, jotka vahvistavat työtyytyväisyyttä, lisäävät henkilöstötuottavuutta ja kohottavat työntekijäkokemusta. Kirkastetut toimintamallit nostavat sosiaali- ja terveysalan työnantajabrändiä ja tekevät siten työpaikoista tavoiteltavia.

Osaajien johtamisen projektiryhmä:

Työryhmän tarkoitus on luoda Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle suunnitelma henkilöstön saatavuuden ja pitovoiman parantamiseksi. Tavoitteena on analysoida hyvinvointialueen määrällistä ja laadullista henkilöstötarvetta sekä selvittää nykyhenkilöstön poistuma ja käytettävissä oleva osaaminen tulevina vuosina. Projektin lopputuloksena on henkilöstö- ja rekrytointisuunnitelma vuosille 2023-2025. Kehittämisen kohteena on koko henkilöstöprosessi: rekrytointi, perehdyttäminen, täydennyskoulutus, urapolku sekä palvelussuhteen päättyminen. Projektin tavoitteena on luoda toimintaperiaatteet, prosessit ja johtamisen mallit, jotka vahvistavat työtyytyväisyyttä, lisäävät henkilöstötuottavuutta ja kohottavat työntekijäkokemusta.