Työryhmät

Seitsemän ensimmäistä sote-työryhmää aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa. Näissä työryhmissä valmisteltiin konkreettisia esityksiä muun muassa ikäihmisten palvelujen järjestämisestä ja asukkaiden osallisuuden toteuttamisesta. Työryhmien väliraportti ja loppuraportti.

Niin kutsutut toisen aallon työryhmät aloittivat toukokuussa 2016. Ne keskittyivät suun terveydenhuoltoon, vammaisten palveluihin, sosiaalipäivystykseen ja terveydenhuollon integraatioon. Kaikki työryhmät valmistelivat syksyllä 2016 yhteistä sote-toimintaohjelmaa.

Vuonna 2017 toteutetaan sote-toimintaohjelmaa, jonka tarkoituksena on kehittää maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sisällöllisesti sote-uudistuksen tavoitteiden suunnassa.

Maakuntauudistuksen valmistelutyötä varten koottiin syksyllä 2016 neljä sisältötyöryhmää. Työryhmien tehtävänä oli maakuntaan siirtyvien tehtävien nykytilan kartoitus ja muutosnäkymän laatiminen helmikuun 2017 loppuun mennessä. Maakuntauudistuksen nykytilakartoitus.

Toisessa vaiheessa maakuntauudistuksen työryhmät laativat heinäkuuhun 2017 mennessä maakunnan tavoitetilan kuvauksen sekä suunnittelevat palvelujen toiminnalliset tavoitteet, keinot ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi, muutoksen keskeiset vaiheet ja suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen edellyttämät resurssit.