Työhyvinvointi

Oma Hämeen työhyvinvointiohjelmaa ollaan parhaillaan tekemässä. Siinä määritellään keinot ja prosessit, joilla edistetään työntekijän innostusta työhönsä, työkykyä ja työturvallisuutta. Kun työntekijä ja työyhteisö voivat hyvin työssään, näkyy se positiivisesti myös asiakkaan kokemuksessa.  Mielestämme erinomainen työpäiväkokemus varmistaa erinomaisen asiakaskokemuksen. Henkilöstön hyvinvointi on organisaation  ja hyvien palvelujen elinehto. Oma Hämeen työhyvinvointiohjelmaan on koottu parhaat keinot ja innovaatiot.

Ihmisen hyvinvointi rakentuu kokonaisuutena elämän eri osa-alueista. Yksilöllä on merkittävä vastuu työkykynsä ja (työ)hyvinvointinsa ylläpitämisestä ja edistämisestä. Myös työnantaja on kiinnostunut yksilön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Työhyvinvoinnin edistämistyöhön kuuluu yksilön lisäksi työyhteisö, johtaminen sekä turvallisen ja terveellisen työympäristön ylläpitäminen. Johtamisen kehittämisen näkökulma on keskeisessä roolissa työhyvinvointiohjelmassa, koska johtamisella voidaan vaikuttaa moniin työhyvinvointiin liittyviin tekijöihin. Oma Hämeessä johtaminen rakentuu mahdollistavan johtamisen periaatteiden varaan. Johtaminen perustuu yksilöiden ja tiimien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen ajatuksella ”työn imu on parasta työhyvinvointia”.

Työhyvinvointi ei siis ole ainoastaan yksilön työkykyyn ja työyhteisöön liittyvä asia, vaan osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Työhyvinvointi syntyy ja sitä tehdään käytännön työssä työpaikoilla ja työajan jälkeen vapaa-ajalla. Työyhteisön sosiaalinen toimivuus ja hyvin toimivat sosiaaliset suhteet vaikuttavat työssä viihtymiseen ja  työn tuloksellisuuteen. Työasioiden sujuminen taas vaikuttaa vapaa-aikaan ja kokonaisuuden tasapaino mahdollistaa työstä palautumisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin.