Sosiaali- ja terveyskeskus -tiimit

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen keskeinen osa-alue on monialaiset sosiaali- ja terveyskeskus -ydintiimit. Tiimit luovat hankkeen aikana sote-keskuksille toimintamallin, jossa asiakasta voidaan palvella monialaisesti ja yhden yhteydenoton periaatteella.

Vahvana päämääränä on parantaa palveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisiä toimintatapoja, joilla tunnistaa asiakkaan tarpeita aiempaa paremmin, ja tarjota hänelle tarvittavaa monialaista apua. Sosiaali- ja terveyskeskusten palvelukokonaisuus tukee asiakkaan elämän kokonaistilannetta ja palvelutarpeita asiakasta kuullen ja kunnioittaen.

Yhteyshenkilöt