Sosiaalihuollon työikäisten palvelut

Päivitetty 15. huhtikuuta 2021

Sosiaalihuollossa kootaan työryhmää, joka kehittää ja tiivistää monialaista yhteistyötä, jalkauttaa työtä ihmisten pariin sekä kehittää matalan kynnyksen palveluita. Varhaisen tunnistamisen ja aidon kohtaamisen avulla varmistetaan, että asiakas saa kokonaisuutena tarvitsemaansa apua, eikä hän kohtaa palveluverkoston sirpaleisuutta.

Kanta-Hämeessä kehitetään myös etsivää sosiaalityötä, etäratkaisuja sekä pyritään luomaan matalan kynnyksen monialaisia ohjauspisteitä, joista saa neuvontaa ja apua ilman ajanvarausta.

Yhteyshenkilöt

Taru Arnkil

Projektiasiantuntija, sosiaalihuolto

+358 50 565 1604