Perusterveydenhuolto

Päivitetty 16. huhtikuuta 2021

Perusterveydenhuollon, suun terveyden, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä vahvistetaan tulevaisuudessa uusilla toimintamalleilla. Asiakas osataan ottaa kerralla haltuun ja tarvittaessa ohjata oikealle hoito/palvelupolulle kunkin asiakkaan tarvetta ja voimavaroja vastaavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaalle esimerkiksi sitä, että käynnillä huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan hoito- sekä palvelutarve. Sähköistä asiointia kehitetään ja hyödynnetään erilaisissa asiakastilanteissa ja yhteydenottotavoissa.

Yhteyshenkilöt

Pilvi Nieminen

Projektiasiantuntija, terveydenhuolto

+358 50 568 1765