Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdepalveluita pyritään integroimaan osaksi muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä lisäämään haasteiden tunnistamista varhaisemmin, jotta palveluiden saatavuus paranee. Mielenterveys- ja päihdetyön osalta ennaltaehkäisy kaikissa palveluissa on erityisen tärkeää ja tätä pyritään edistämään tutkittujen systemaattisten menetelmien käytöllä, työntekijöiden koulutuksilla ja yhteistyön kehittämisellä. 

Kevään 2022 aikana tarjotaan koulutusta päihteiden puheeksi ottamiseen, riippuvuuteen ja kohtaamiseen. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen jatkorahoitus mahdollistaa yhä syvemmän kehittämisen toisen asiantuntijan ja kolmen suunnittelijan avulla. Mielenterveys- ja päihdetyön työryhmä jatkaa Kanta-Hämeen alueen yhteisten palveluiden pohdinnan ja työstämisen äärellä.

Asiantuntijat ovat alueen ammattilaisten tukena, kokoaa tietoa alueen kehittämistoimista ja osallistuu mielellään kehittämisprosesseihin kansallisten tavoitteiden lisäksi. Olemme kiinnostuneita kaikista, pieneltäkin tuntuvista hankkeista ja ideoista, joten olethan yhteydessä meihin matalalla kynnyksellä.

Yhteyshenkilöt