Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa uudistetaan kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää sosiaali- ja terveydenhuollon työtä. Tavoitteena on, että asiakas on yhden yhteydenoton päässä tarvitsemastaan avusta. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimella, verkossa tai tulemalla paikan päälle. Hanke toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi muiden alan asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeeseen kuuluu viisi kehittämisosa-aluetta sekä sosiaali- ja terveyskeskus- tiimi.

Yksi sote-uudistuksen keskeisimmistä tavoitteista on palvelujen saatavuuden paraneminen. Asiakkaan pitäisi saada sosiaali- ja terveyspalveluja tarpeisiinsa saumattomasti – riippumatta siitä, mikä yksikkö niitä tuottaa. Myös perus- ja erityistason palvelujen pitäisi toimia paremmin yhteen. Sosiaalihuollon asiantuntijamme Taru Arnkilin piirrosvideo selittää nykyisten palveluiden kehittämistarvetta. Palvelujen pitäisi muokkautua ja yhdistyä asiakkaan tarpeiden mukaan, eikä asiakkaan tarpeiden pilkkoutua tai sopeutua palvelutarjontaan. Videossa uima-allas on vertauskuvana sote-palveluille.