Kuntoutus

Kuntoutuksen keskeinen tavoite on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn parantaminen ja tukeminen hänen omassa toimintaympäristössään. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää kuntoutustarpeen tunnistamiseen, kuntoutuksen oikea-aikaisuuteen ja kuntoutuksen vaikuttavuuden arviontiin.

Kuntoutuksen suunnittelun ja käynnistymisen kehittämistyössä hyödynnetään monialaista osaamista. Kuntoutuksen tavoitteellisuus suhteessa työ- ja kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn on keskeistä, joten asiakkaan ääni kehittämistyössä on tärkeässä roolissa. 

Sähköistä asiointia kehitetään erilaisiin asiakastilanteisiin. Työ- ja toimintakyvyn arviointiin perustuvat valtakunnalliset ja asiakaslähtöiset lääkinnälliseen kuntoutuspalveluihin ohjautumisen perusteet otetaan käyttöön. Kuntoutus on osa asiakkaan arkea.

Lisätietoa kuntouksesta löydät muun muassa Terveyskylän sivuilta sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.

Valtakunnallisesti kuntoutusta uudistetaan sosiaali- ja terveysministeriön syksyllä 2020 julkaistun uudistuksen.

Kuva: Miia Salminen / Oma Häme