Ikääntyneet

Ikääntyneiden palveluiden keskeinen tavoite on tukea kotona asumista. Siihen pyritään muun muassa kehittämällä asumisen vaihtoehtoja sekä kuntoutumis- ja kotisairaalatoimintoja. Tukena käytetään tarpeen mukaan hyvinvointiteknologiaa.

Lisäksi tavoitteena on luoda maakunnalliset asiakas- ja palveluohjauksen sekä omaishoidon tuen mallit. Palveluita määritellään laajemmin osana sote-keskuksen yhteistyöverkostoa ja painopisteenä ovat ennaltaehkäisevät palvelut. Kotihoitoa pyritään kehittämään niin, että palvelut kohdistuvat eniten tukea tarvitseville, esimerkiksi muistisairaille.