Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hanke

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää yhtenäisiä kotona asumista tukevia palveluja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille. Keskeisiä kehittämisen osa-alueita ovat hyvinvointiteknologia ja henkilöstökehittäminen.

Hankkeen tavoitteena ovat yhtenäiset kotona asumista tukevat palvelut, jotka tuotetaan asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Lisäksi halutaan varmistaa henkilöstön riittävä määrä ja saatavuus sekä palveluiden laadun järjestelmällinen seuranta. 

Yhtenäiset palvelut edellyttävät myös johtamisen kehittämistä sekä henkilöstön osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämistä. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa myönteisyyttä teknologiaa kohtaan ja lisätä sen käyttöä asiakkaiden ja henkilöstön arjessa. Tähän pyritään lisäämällä tietoisuutta erilaisista teknologisista ratkaisuista ja niiden hyödyistä.

Keskiössä on asiakkaiden, omaisten ja henkilöstön osallistaminen yhteiseen kehittämiseen. Tietoisuutta palveluista ja niiden saatavuudesta lisätään kehittämällä sähköistä asiointia osana hyvinvointialueen asiakas- ja palveluohjausta.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen järjestöjen ja vanhusneuvostojen kanssa. Yhteistyöverkoston ylläpito jatkuu koko hankkeen ajan ja yhteiset toimintamallit pyritään juurruttamaan osaksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimintaa. 

Tulkoti-hanke sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

Kuva: Miika Kangasniemi / Hämeenlinnan kaupunki

Yhteyshenkilöt