Tietojohtaminen

Tietojohtaminen koostuu tiedon johtamisesta ja tiedolla johtamisesta. Tiedon johtamisen tarkastelu alkaa työn kuvista, työprosesseista ja esimerkiksi kirjauskäytännöistä, joiden tuloksena tuotamme dataa käytössä olevien perusjärjestelmien kautta. Edelleen tämä data jalostetaan tiedoksi erilaisiin tietovarastoihin, joita hyödynnetään tuotettaessa raportteja ja analyysejä.

Tämä raporttien ja analytiikan kuluttaminen synnyttää tietämystä. Tiedolla johtamisen puolelle siirrytään, kun tietämyksen pohjalta syntyy ymmärrys, johon liittyy myös sen jakaminen ja yhteisöllinen vuorovaikutus.

Kanta-Hämeen tietojohtamisen kehittämisen suunnitelma ja tiekartta pyrkivät tunnistamaan edellä kuvatut osa-alueet, jotta organisaation strategiset tavoitteet samoin kuin operatiivinen toiminta olisivat tuettuja onnistuneen tietojohtamisen myötä.

Käytännössä tietojohtamisen kehittämiseen osallistuvat siis kaikki organisaation työntekijät. Oikea tieto, oikea-aikaisesti ja oikeissa olosuhteissa auttaa meitä myös luomaan näkemystä, ei pelkästään menneestä vaan myös tulevasta. Samalla saadaan ennakoivaa tietoa suunnittelun tueksi.

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot tavoittelevat laajaa toimintakulttuurin muutosta. Johtamisen uudistaminen on pitkäkestoinen ja johdonmukaista kehittämistyötä vaativa prosessi, jonka ajureita ovat asiakasymmärrys, asiakaslisäarvo sekä moderni organisaatiokulttuuri.

Data, Information, Knowledge and Wisdom –hierarkia (mukaillen Rowley 2007).

Lue tietojohtamisen projektipäällikön Jari Kaupin blogeja aiheesta: Tieto, tietoa, tietoa (18.5.2022) Tietojohtamisella parempaa päätöksentekoa (2.3.2022)

Yhteyshenkilöt