Uutiset

Blogi: Tietoa, tietoa ja tietoa

Yhdenvertaiset ja vaikuttavat sote-palvelut turvataan tiedon avulla. Tietojohtamisen projektipäällikkö Jari Kauppi kirjoittaa yhteisesti sovittujen mallien ja rakenteiden tärkeydestä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sote-tietopohja perustuu sekä hyvinvointialueen omiin että kansallisiin tietolähteisiin. Molemmat tietolähteet perustuvat maakuntien organisaatioiden keräämään dataan ja siitä jalostettuun tietoon, jossa tärkeää on tavoitella hyvinvointialueiden kesken vertailukelpoista tietoa. Vertailukelpoisuus tarkoittaa, että myös Kanta-Hämeessä käytämme kansallisesti yhteisesti sovittuja malleja ja rakenteita.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön Youtube-kanava

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Kari Hakari toteaa, että ”hyvinvointialueiden johtamisen niin kuin viranomaisohjauksen tulee perustua luotettavaan, ajantasaiseen ja kansallisesti vertailukelpoiseen tietoon”. Hänen mukaansa ”sote-palveluja käyttävä asukas on tärkein hyötyjä, kun palveluja ja palvelujärjestelmää kehitetään tietoon perustuen”.

Kanta-Häme on mukana kansallisessa tietojohtamisen kehittämistyössä, jossa sosiaali- ja terveysplavelujen tietopohjaa ja käytäntöjä kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämässä Virta-hankkeessa. Virta-hanke on osa kansallista Toivo-ohjelmaa. Yhteisenä tavoitteena on luoda edellytykset hyvinvointialueiden tietojohtamiselle ja viranomaisten arviointi-, ohjaus- ja valvontatehtäville uuden järjestämislain mukaisesti.

Virta-hankkeen edistymisestä ja sen tuotoksista voi lukea DigiFinlandin -sivuilta, joiden sisältöjen valmistelussa Kanta-Häme on aktiivisesti mukana. Tietojohtamisen kokonaisuus koostuu tiedon johtamisesta ja tiedolla johtamisesta, joiden edistämiseksi teemme työtä laajalla rintamalla.

Laadukkaan datan ja siitä jalostetun tiedon tuottaminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Haasteinamme ovat muun muassa epäyhtenäiset kirjaamiskäytännöt, vielä hajanainen järjestelmäkokonaisuus ja erilaiset toimintatavat. Esimerkiksi tietojärjestelmien yhtenäistämisessä tehdään kovasti työtä niin Kanta-Hämeessä kuin muuallakin, jotta edellytykset laadukkaan datan ja tiedon tuottamiselle syntyvät. Työ on tärkeää, jotta tähän asti suurimman sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä voimme taata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille asukkaille – myös Kanta-Hämeessä.

Sote-uudistuksen Toivo-ohjemassa on koottu infopaketti (Työkaluja sote-tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen), joka sisältää runsaasti erilaista aineistoa järjestämislain mukaisen tietojohtamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Dokumenttikokonaisuus kannattaa laittaa selaimen muistiin suosikiksi! Paketti sisältää sote-ammattilaisille muun muassa kattavan paketin tietojohtamisesta, ja kuvauksen sote-palvelujärjestelmän johtamisesta. Lisäksi infopaketista löytyy kansallisia tietolähteitä, tilastoja, raportteja, koodistoja, kirjaamisohjeita ja taustatietoa kirjaamisen laadun merkityksestä. Kun päätämme asukkaille tarjottavista palveluista, on sote-ammattilaisten päivittäisessä asiakas- ja potilastyössä kirjaama tieto tärkeässä roolissa.

Tietojohtaminen on sekä toimintana että kehittämisen kohteena jatkuva prosessi. Tietojohtamisen käytännöt ja mallinnukset auttavat kuvaamaan organisaatiolle kaikkein kriittisimpien aiheiden tilaa ja kehityksen suuntaa. Laadukkaaseen ja vertailukelpoiseen tietoon perustuva päätöksenteko on meille paras mahdollinen apu, joten tehkäämme myös Kanta-Hämeessä hyvinvointialuettamme ja sen toimintaa tukevaa tietojohtamista. Hämäläisten hyväksi.

Jari Kauppi, projektipäällikkö, tietojohtaminen

Lue lisää Tietojohtamisesta