Murupolku

Terveysaseman vaihto

Nainen istuu terveysaseman aulassa odottamassa.

Terveysaseman vaihtaminen

Terveydenhuoltolain (8.7.2022/581) nojalla henkilöllä on oikeus valita hoidosta vastaava terveysasema. Terveysasema määräytyy asuinkunnan ja kotiosoitteen perusteella, jollei sitä ole vaihdettu erillisellä ilmoituksella. Valinta koskee terveysasemapalvelujen lisäksi neuvolapalveluja, hoitotarvikejakelua, kuntoutuspalveluita ja lyhytaikaista hoitoa terveyskeskussairaalassa.

Suun terveydenhuollon palveluihin voi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sisällä hakeutua vapaasti riippumatta terveysaseman valinnasta — poikkeuksena toistaiseksi Hattula, jonka osalta noudatetaan terveysaseman valintaa.

Valinnan voi tehdä vähintään vuodeksi ja vain yhdelle terveysasemalle kerrallaan. Terveysaseman vaihto tehdään kirjallisella ilmoituksella sekä sille terveysasemalle, mihin haluaa vaihtaa, että aiemmin palvelut tuottaneelle terveysasemalle. Hoitovastuu siirtyy toistaiseksi voimassa olevana valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluessa vaihtoilmoituksesta.

Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella sellaisella hyvinvointialueella, jonka alueella hänen kotikuntansa ei sijaitse, työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin hyvinvointialueensa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. 

Toimi näin 

Voit tehdä ilmoituksen terveysaseman vaihdosta sähköisellä lomakkeella 

Terveysaseman vaihtaminen

Voit myös tulostaa alta löytyvän lomakkeen ja lähettää sen täytettynä osoitteeseen 

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Hämeenlinnan terveyspalvelut, kirjaamo
PL 560
13111 HÄMEENLINNA

Terveysaseman vaihtaminen (pdf)

Terveysasemilla on mahdollisuus täyttää paperinen vaihtoa koskeva lomake, jonka voi jättää terveysasemalle kirjattavaksi kuten aiemminkin.

Vaihdettaessa Kanta-Hämeen ulkopuolisen kunnan terveysasemalle tai ulkopuolisesta kunnasta Oma Hämeen terveysasemalle tulee huomioida kyseisen kunnan ohjeet.

Kiireellinen hoito

Mikäli hoidon tarpeen arviossa todetaan, että hoito on annettava kiireellisesti, voi hoidon saada miltä tahansa terveysasemalta.

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®