Tapahtumat

Kanta-Hämeen 3. kumppanuuspäivä

7.12.2021, klo 15:00 - 17:00

Etätapahtuma

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä tarvitaan kaikkia toimijoita. Tilaisuudessa kuullaan tilannekuvaukset kuntien, hyvivointialueen valmistelun ja sote-hankkeiden sekä järjestöjen näkökulmasta.

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan edellä mainittujen toimijoiden tulevaisuuteen tähyävä keskustelu yhdyspinnoista, jonka taustaksi heille on annettu edeltävien tilaisuuksien työpajojen koosteet siitä, minkälaista tietoa tilaisuuksiin osallistuneiden mielestä kumppanuuden toteutuminen edellyttää, minkä tulisi muuttua, jotta kumppanuudesta tulisi pysyvää ja mistä yhteistyössä tulisi lähteä liikkeelle. Lisäksi tilaisuuteen osallistuvilla on mahdollisuus jättää ennakkoon kysymyksiä kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä teemoista. Jätä kysymykset tämän linkin kautta!

Tilaisuuden suunnittelusta ja järjestelystä vastaavat yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Järjestöjen sote-muutostuen, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen, Hämeen liiton Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen ja Kanta-Hämeen kuntien edustajat.

Tapahtuma on kaikille avoin. Mukaan toivotaan etenkin Kanta-Hämeen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyväksi toimivia kuntien, järjestöjen, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirin ja muiden alueellisten toimijoiden työntekijöitä, vapaaehtoisia ja päättäjiä. 

Voit osallistua kumppanuuspäivään tämän linkin kautta!

Tilaisuuden ohjelma

Tilannekuva – missä mennään nyt?

Kuntaedustajien puheenvuorot liikuntapäällikkö Jari Salmela, Hattula ja työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen, Forssa

Hyvinvointialuevalmistelun puheenvuoro, muutosjohtaja Jukka Lindberg

Järjestöjen puheenvuoro, järjestöasiantuntija Niina Salo-Lehtinen

Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen puheenvuoro, hankepäällikkö Sini Stolt

Yhdyspintakeskustelu, keskustelijoina kunnanjohtaja Kalle Larsson (Tammela), muutosjohtaja Jukka Lindberg (Kanta-Hämeen hyvinvointialue) ja verkostopäällikkö Heli Laurikainen (Kanta-Hämeen järjestöt)

Mitä seuraavaksi: yhdyspintatyö osana hyvinvointialue valmistelua, projektipäällikkö (yhdyspinnat, osallisuus) Tuula Salminen

Lisätietoja voi kysyä:

Tuula Salminen, projektipäällikkö, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, +358 50 562 6202, tuula.salminen(at)hame.fi

Tilaisuuden tausta

Toukokuussa järjestettiin Kanta-Hämeen kumppanuuspäivä – yhdessä toimimalla hyvinvointia. Etäyhteyksien kautta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asian äärelle saatiin monikymmenpäinen joukko asian edistämisestä kiinnostuneita toimijoita.

Tilaisuuden alustuspuheenvuoroissa kuultiin millä tavoin hyvinvointi on kaikkien, niin kuntien, järjestöjen kuin tulossa olevien hyvinvointialueidenkin tehtävä, miten hyvinvointityö näkyy jo nyt Kanta-Hämeen kunnissa ja järjestöjen työssä ja mikä sote-uudistuksen toimeenpanossa on keskeistä järjestöjen ja niiden osallisuuden näkökumasta. Alustusten jälkeen osallistujat pääsivät kertomaan näkemyksiään ja siten viemään yhteistä työstä eteenpäin.

Hyvinvointityöhön osallistuminen nähtiin tärkeänä, jotta asukkaille saataisiin tehdyksi mahdollisimman hyvä kokonaisuus. Syrjäytymisen ehkäiseminen oli yksi tärkeiksi koetuista asioista. Osallistujat toivat julki monenalaisia tietotarpeita kumppanuuden toteutumiseksi. Toimijoiden keskinäinen tutustuminen ja raja-pintojen ylittäminen nähtiin niin ikään olennaisena. Osallistujilta kysyttiin myös, minkä pitää muuttua, jotta järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistoiminnasta ja kumppanuudesta tulee systemaattista ja pysyvää. Listasta tuli pitkä. Muutosta kaivattiin muun muassa asenteisiin ja toimintamalleihin, kaivattiin kuntiin koordinaattoreita, jalkautumista asukkaiden lähelle, luottamusta, vuoropuhelufoorumeja ja rohkeutta päättää ja sitten aloittaa yhteisiä toimintoja. Illan viimeisenä pohdittiin, mistä pitäisi lähteä liikkeelle ja tähänkin saatiin hyvää ohjeistusta.

Toisen kumppanuuspäivän (14.9.2021) teemana oli palvelukokonaisuudet ja -ketjut, joiden kehittämisestä saatiin ensin alkuun rautaisannos. Sen jälkeen kuultiin käytännön esimerkkejä siitä, miten järjestöt on saatu osaksi soten asiakasohjausta, miten koordinoitu järjestö- ja vapaaehtoistoiminta näkyy sairaalassa ja miten ollaan edetty liikuntaneuvonnan palveluketjun työstämisessä Kanta-Hämeessä. Osallistujat pääsivät kertomaan näkemyksiään siitä, miten yhteiskehittämistä tulisi jatkaa ja miten järjestöjen osallisuus voidaan siinä turvata. Hyviksi yhteiskehittämisen keinoiksi nähtiin muun muassa järjestöedustajien ja kokemusasiantuntijoiden aitojen osallistumismahdollisuuksien turvaaminen työryhmissä. Järjestöjen osallistumismahdollisuuksia varmistaa avoimuus ja esimerkiksi yhdessä sovitut käytännöt, sopimukset, toimintamallit kuten esimerkiksi kumppanuuspöytä tai järjestöille suunnatut valmistelupyynnöt. Myös järjestöjen omat “tuotepaketit” nostettiin yhtenä mahdollisuutena esiin.