Navigeringsmeny

Toimintaterapia aikuisille

Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan toiminnallista suoriutumista, jota sairastuminen, vammautuminen tai ikääntyminen on heikentänyt.

Toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä toimintakykyä ja osallistumista hänen toimintaympäristössään itselleen merkityksellisissä toiminnoissa.

Toimintaterapian keinoina voivat olla esim. arjen toimintojen arviointi ja siihen liittyvä tarvittavien apuvälineiden löytäminen sekä asiakkaan toimintaympäristön muokkaaminen (esim. asunnonmuutostyöt). Toimintaterapeutti valmistaa myös yksilöllisiä yläraajaortooseja ja tukia. Toimintaterapia-arvio/terapia voi toteutua vastaanotolla, terveyskeskuksen osastolla tai kotikäyntinä yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.

Toimi näin

Asiakas voi ohjautua toimintaterapeutin arvioon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta. Asiakas tai hänen läheisensä voivat myös itse olla yhteydessä toimintaterapeuttiin.

Toimintaterapia, Forssan seutu

Toimintaterapian palvelupiste sijaitseen Korkeavahan Terveysasemalla


Osoite


Linikkalankatu 2, 30100 FORSSA


Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Loppi Hattula Hausjärvi Humppila Forssa Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Tammela Ypäjä Riihimäki

Aikuisten toimintaterapia, Riihimäen seutu

Aikuisten toimintaterapian palvelupaikka ja -numero Riihimäen seudulla.


Osoite


1. krs.

Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI


Öppettider

Puhelinaika:
  • Måndag 08:00 - 09:00

Muut yhteystiedot

Puhelin

Kunnat:

Loppi Riihimäki Ypäjä Tammela Jokioinen Janakkala Hämeenlinna Forssa Humppila Hausjärvi Hattula

Lainsäädäntö


Kansanterveyslaki


https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210616