Navigeringsmeny

Psykiatrian erikoisalapalvelu

Psykiatrian erikoisalalla tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme laaja-alaisesti erilaisista vaikea-asteisista psyykkisistä sairauksista ja mielenterveyshäiriöistä kärsiviä aikuisia. Psykiatrian poliklinikka on avohoitoyksikkö, jossa toimintamuotona ovat yksilövastaanotto, ryhmät ja kotikäynti. Intensiiviyksikkö tarjoaa tehostettua avohoitoa ja se koostuu kolmesta työryhmästä.

Osastohoitoa antaa neljä eri osastoa, joissa hoidetaan psykoosisairauksia, mielialahäiriöitä ja persoonallisuushäiriötä sairastavia potilaita, joko vapaaehtoisessa hoidossa tai tahdosta riippumattomassa hoidossa.

Toimi näin

Hoitoon päästäksesi tarvitset lääkärin lähetteen. Lähetteen saapumisen jälkeen ilmoitamme kotiin poliklinikka-ajan tai soittoajan. Jos lähetetietojen perusteella ei tarvita erikoissairaanhoitoa, lähete palautetaan kirjallisen konsultaatiovastauksen kanssa lähetteen tehneelle lääkärille