Navigeringsmeny

Nuorten tukipalvelu Toppari

Toppari palvelu on tarkoitettu pääosin 13–17-vuotiaille nuorille perheineen. Topparin moniammatillisessa tiimissä työskentelee sekä sosiaali- että terveydenhuollon ammattilaisia.

Nuoren, hänen vanhempiensa ja perheen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Yhteistyötä tehdään tarvittavien sekä nuoren elämässä jo olemassa olevien toimijoiden kanssa, kuten opiskeluhuolto.

Toppari toteuttaa sekä yksilötyötä että ryhmätoimintaa. Työskentely on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja sen kesto ja intensiivisyys vaihtelee tarpeen mukaan. Teemat liittyvät laajasti nuorten elämään. Psyykkiset ja/tai sosiaaliset vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi mielialan tai käyttäytymisen muutoksina tai koulunkäynnin vaikeutena. Myös koti- ja perhetilanteisiin liittyvät haasteet sekä muut elämän kuormittavat tilanteet voivat olla syy työskentelylle.

Toimi näin

Toppariin ohjaudutaan pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnin kautta. Ammattilaiset voivat myös täyttää mukaanpyyntölomakkeen perheen kanssa.

Nuorten tukipalvelu Topparin toimipiste, Hämeenlinna

Nuorten tukipalvelu Toppari on sosiaalihuollon nuorisoikäisille suunnattu palvelu Hämeenlinnassa. Topparissa perheiden kanssa työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sekä terveydenhuollon- että sosiaalialan ammattilaisia.

Topparin asiakkaaksi voi hakeutua viidennestä luokasta lähtien ja tarvittaessa työskentelyä voi jatkaa täysi-ikäistymiseen saakka.

Topparin asiakkaat ovat nuoria, joilla on psyykkisiä ja/tai sosiaalisia vaikeuksia. Nämä voivat näkyä esimerkiksi mielialan muutoksina, koulunkäynnin vaikeutena tai vaikkapa käyttäytymisen muutoksina. Myös koti- ja perhetilanteisiin liittyvät haasteet sekä muut elämän kuormittavat tilanteet voivat olla syy työskentelylle. Topparin puoleen voi kääntyä esimerkiksi kun:

* huoli nuoresta on noussut

* nuoren tilannetta on jo arvioitu ja tukitoimet on aloitettu

* nuoren ja tämän vanhempien sekä työntekijöiden kanssa on todettu lisätuen tarve

Topparin työskentelyssä nuori ja tämän perheen tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti ja hyödynnetään tarvittavia sekä jo olemassa olevia yhteistyötahoja. Työntekijä tekee yksilöllisen suunnitelman yhdessä nuoren ja tämän perheen kanssa työtavasta, joka on heille sopivin ja johon nuoren ja perheen on mahdollista sitoutua. Tavoitteita tarkastellaan määräajoin.

Yhdessä ja/tai erikseen heille sopivassa paikassa. Nuorta voidaan tavata esimerkiksi kotona, koulussa, Topparin toimistolla, kahvilassa tai vaikka keilahallilla. Keskustelun lisäksi tapaamiset voivat olla toimintakykyä ylläpitäviä, arvioidusta tarpeesta riippuen. Työskentelyn kesto on yksilöllistä, kestäen muutamasta viikosta muutamaan vuoteen. Tapaamisvälejä voidaan tiivistää ja harventaa tarpeen mukaan.

Toppari järjestää myös ryhmämuotoista tiimitoimintaa sekä nuorille että vanhemmille tarvelähtöisesti. Lisäksi kesäaikaan järjestämme leirimuotoista toimintaa.

Topparin asiakkaaksi ohjaudutaan pääsääntöisesti lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin kautta mutta myös sähköisellä mukaanpyyntölomakkeella.

Mukaanpyyntölomakkeen voivat täyttää perheen kanssa oppilashuollon, lastensuojelun, nuorisopsykiatrian, perheneuvolan, Ankkuri-tiimin, varhaisen tuen perhetyön työntekijät tai ne, jotka ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.


Osoite


2. kerros

Turuntie 4, 13130 HÄMEENLINNA


Muut yhteystiedot


Kunnat:

Tammela Riihimäki Hämeenlinna Janakkala Hausjärvi Loppi Jokioinen Humppila Hattula Ypäjä Forssa

Nuorten tukipalvelu Topparin mukaanpyyntölomake, Hämeenlinna

Nuorten tukipalvelu Topparin asiakkaaksi voi hakeutua sähköisen mukaanpyyntölomakkeen kautta.

Mukaanpyyntölomakkeen voivat täyttää perheen tai nuoren kanssa oppilashuollon, lastensuojelun, nuorisopsykiatrian, perheneuvolan, Ankkuri-tiimin, varhaisen tuen perhetyön työntekijät tai ne, jotka ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.