Navigeringsmeny

Hyvinvointialueen lautakuntien toiminta on alkanut – tehtävät ja rooli tarkentuvat kevään aikana

UUTINEN / 06.02.2023

Elämänkaarilautakunta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ovat pitäneet ensimmäiset...

UUTINEN / 06.02.2023

Hyvinvointialueen lautakuntien toiminta on alkanut – tehtävät ja rooli tarkentuvat kevään aikana

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen elämänkaarilautakunta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ovat aloittaneet toimintansa. Turvallisuuslautakunnan ensimmäinen kokous on 15. helmikuuta.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuusto, aluehallitus, tarkastuslautakunta sekä vaalilautakunta. Tämän lisäksi hyvinvointialueella voi olla lautakuntia ja jaostoja.

Oma Hämeellä on kolme 13-jäsenistä lautakuntaa turvallisuuslautakunta, elämänkaarilautakunta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta. Lisäksi Oma Hämeellä on seitsenhenkinen yksilöjaosto.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnalla on ollut kaksi kokousta: joulukuussa ja tammikuussa. Puheenjohtajan mukaan työ on käynnistynyt hyvässä hengessä.

— Luomme nyt käytäntöjä asioiden pyörittämiseen ja lautakuntatyöhön. Samalla meidän tulee saada mahdollisimman kattavasti tietoa, jotta voimme täyttää lautakunnalle asetetut erityiset tehtävät. Näin alkuvaiheessa koen erityisen tärkeäksi viestinnän sekä vuorovaikutuksen ja osallistamisen mahdollistamisen. Asukkaiden tulee saada tietoa, mielellään ennakoivasti, jos mahdollista, toteaa terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Piia Olkinuora (sd.).

Lautakuntien rooli on määritelty hyvinvointialueen hallintosäännössä. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan tehtävänä on käsitellä, päättää ja linjata terveydenhuollon toimialan asioista. Elämänkaarilautakunnan tehtävänä on puolestaan käsitellä, päättää ja linjata ikäihmisten palveluiden sekä perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden asioita. Lautakunnat käsittelevät myös valtuustoaloitteita.

Puheenjohtaja Riku Bitter (kok.) kertoo, että myös elämänkaarilautakunnassa työ on aloitettu innostuneena. Samalla on Bitterin mukaan tiedostettava, että lautakunnan rooli ja tehtävät hakevat paikkaansa vielä ensimmäisen vuoden ajan.

— Häiriöttömän siirtymän varmistaminen ja palveluiden integroinnin aloittaminen ovat ensimmäisen vuoden tärkeimpiä tehtäviä. Lisäksi on esimerkiksi monien ohjeiden yhtenäistämistä, listaa Bitter.

Turvallisuuslautakunnan järjestäytymiskokous on 15. helmikuuta. Lakisääteinen tarkastuslautakunta on aloittanut toimintansa jo viime keväänä.

Omavalvontaohjelma yksi kevään isoista asioista

Yksi kevään isoimmista asiakokonaisuuksista lautakunnille on hyvinvointialueen omavalvontaohjelma. Sen luonnos sekä siihen liittyvän asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman luonnos ovat parhaillaan asukkaiden ja yhteistyötahojen kommentoitavana. Lautakunnat käsittelevät niitä yhteisessä seminaarissaan 8. helmikuuta. Sen jälkeen omavalvontaohjelma ja asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma tuodaan lautakuntien ja aluehallituksen päätettäväksi.

Laki vaatii hyvinvointialueelle omavalvontaohjelman ja potilasturvallisuussuunnitelmat. Oma Hämeessä on palveluiden integraation edistämiseksi valmisteltu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluille yhteistä omavalvontaohjelmaa.

Lautakuntien päätöksistä ja kokouksista tiedotetaan omahame.fi -sivun uutisissa. Lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat löydät täältä. Lautakuntien kokouspäivämääriä ja jäsenien tietoja päivitetään lautakuntien omalle sivulle.

Elämänkaarilautakunnan esittelijänä toimii kevään ajan kehittämisjohtaja Teija Suorsa-Salonen. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan esittelijänä toimii kevään ajan yhteysjohtaja Päivi Niiranen ja turvallisuuslautakunnan esittelijänä on huhtikuun loppuun saakka pelastusjohtaja Petri Talikka.