Hyvinvointialue tarvitsee strategian

Hyvinvointialueella on lain mukaan oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Palvelustrategiassa, joka on osa hyvinvointialuestrategiaa, hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet.

Lisäksi hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palveluiden saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Laki hyvinvointialueesta sekä järjestämislait niin sosiaali- ja terveydenhuollon kuin pelastustoimen osalta raamittavat strategian elementtejä.

Hyvinvointialueen strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Lisäksi hyvinvointialuestrategiassa tulee huomioida asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tärkeä osa strategiaa ovat myös henkilöstöpoliittiset linjaukset. Luonnollisesti strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta ja se tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa.

Aluevaltuuston 29.3.2022 hyväksymät hyvinvointialueen käynnistysvaiheen arvot ja periaatteet.

Kanta-Hämeessä hyvinvointialueen strategiaa on valmisteltu keräämällä strategian pohjaksi tietoa muun muassa taloudesta, palveluista ja väestön hyvinvoinnista, henkilöstöstä sekä hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta ja sopimuksista. Lisäksi hyvinvointialueen valtuusto on hyväksynyt käynnistymisvaiheen arvot ja periaatteet sekä henkilöstöjohtamisen tiekartan.

Strategiaa tehdään Kanta-Hämeessä koko kuluva vuosi. Erilaisia ohjelmia ja alastrategioita laaditaan vielä vuoden 2023 aikana. Katso strategiatyön aikataulu (pdf-tiedosto)

Parhaillaan kysytään näkökulmia strategiavalmisteluun muun muassa järjestöiltä, henkilöstöltä ja asukkailta.

Vastaa asukkaiden strategiakyselyyn

Vastaa henkilöstön strategiakyselyyn

Vastaa järjestöjen strategiakyselyyn