Tietojohtaminen

Päivitetty 22. huhtikuuta 2021

Tiedon johtamisen tarkastelu alkaa työn kuvista, työprosesseista ja esimerkiksi kirjauskäytännöistä, joiden tuloksena tuotamme dataa käytössä olevien perusjärjestelmien kautta. Edelleen tämä data jalostetaan tiedoksi erilaisiin tietovarastoihin, joita hyödynnetään tuotettaessa raportteja ja analyysejä. Tämä raporttien ja analytiikan kuluttaminen synnyttää tietämystä. Tiedolla johtamisen puolelle siirrytään, kun tietämyksen pohjalta syntyy ymmärrys, johon liittyy myös sen jakaminen ja yhteisöllinen vuorovaikutus.

Kanta-Hämeen tietojohtamisen kehittämisen suunnitelma ja tiekartta pyrkivät tunnistamaan edellä kuvatut osa-alueet, jotta organisaation strategiset tavoitteet samoin kuin operatiivinen toiminta olisivat tuettuja onnistuneen tietojohtamisen myötä. Käytännössä tietojohtamisen kehittämiseen osallistuvat siis kaikki organisaation työntekijät. Oikea tieto oikea-aikaisesti oikeissa olosuhteissa auttaa meitä myös luomaan näkemystä, ei pelkästään menneestä vaan myös tulevasta, tarjoten ennakoivaa tietoa suunnittelun tueksi.

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot tavoittelevat laajaa toimintakulttuurin muutosta. Johtamisen uudistaminen on pitkäkestoinen ja johdonmukaista kehittämistyötä vaativa prosessi, jonka ajureita ovat asiakasymmärrys ja asiakaslisäarvo sekä moderni organisaatiokulttuuri.

Yhteyshenkilöt

Jari Kauppi

Suunnittelija, tietojohtaminen

+358 50 576 2811