Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Päivitetty 27. huhtikuuta 2021

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankeosassa keskeinen tavoite on tiivistää alueen eri toimijoiden yhteistyötä. Tarkoituksena on luoda toimintamalli ja rakenteet Kanta-Hämeen alueen hyvinvointijohtamiselle  ja terveyserojen kaventamiseen tähtääville käytännön toimille.

Alueellisella yhteistyöllä rakennetaan yhteistä ymmärrystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteista ja sovitaan toimista niiden saavuttamiseksi. Tiivistämällä yhteistyötä muun muassa järjestöjen kanssa saadaan kaikki voimavarat ja hyvät käytännöt hyödynnetyiksi asukkaiden hyvinvoinnin tueksi. Kaikella tällä tähdätään siihen, että jokaisella kantahämäläisellä olisi paremmat mahdollisuudet voida hyvin.

Yhteyshenkilöt

Tuula Salminen

Projektipäällikkö, yhdyspinnat ja osallisuus

+358 50 562 6202