Rakenneuudistus

Hankkeen avulla tuetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä Kanta-Hämeessä. Erityisesti tavoitteena on vahvistaa soten tietojohtamista ja tietojärjestelmien kehittämistä, Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sote-keskuksen digipalveluita sekä vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita. Hankkeen avulla edistetään nykytoimijoiden yhteistyötä ja voidaan valmistautua tulevan hyvinvointialueen syntymiseen.

Sote-uudistuksen etenemisestä valtakunnallisesti voit lukea sivustolta www.soteuudistus.fi.

Yhteinen kehittäminen kohdistuu asiakkaiden palvelukokonaisuuksiin, tietojärjestelmiin ja -ratkaisuihin ja yhteisen osaamisen lisäämiseen tietojohtamisesta. Palveluiden johtamista uudistetaan myös. Lisäksi Kanta-Hämeen johdolla toteutetaan laajapohjaista, usean maakunnan laajuista yhteistä tuotannonohjausratkaisun suunnittelua.

Prosessien ja palveluiden uudistaminen tukee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, ja erityisesti peruspalvelujen saatavuutta, yhteensovittamista ja yhteentoimivuutta sekä jatkuvuutta, palvelujen vaikuttavuutta ja kustannusten nousun hillintää. Olennaista on, että alueellinen yhteistyö nivotaan kansalliseen tilannekuvaan ja tavoitteisiin. Hankkeen kautta turvataan aiemmilla uudistuskausilla tehdyn työn jatkaminen ja edelleen hyödyntäminen. Kaikki kehittäminen on lainsäädännön, THL:n määräysten ja ohjeiden sekä valtakunnallisen SOTE-kokonaisarkkitehtuurin linjausten mukaista.