Uutiset

Sote-palveluiden yhtenäistäminen on aloitettu Kanta-Hämeessä – rahoituksen epävarmuus hidastaa hyvinvointialueen valmistelua

Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen ja yhtenäistäminen on saatu Kanta-Hämeessä käyntiin. Monialaisten palveluiden kehittäminen on yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista ja hyvinvointialueen valmistelun painopisteistä Kanta-Hämeessä.

Monialaisten palvelukokonaisuuksien luominen edellyttää muutoksia organisaatiorakenteisiin sekä johtamis- ja tietojärjestelmiin Kanta-Hämeessä. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tänään julkistetusta arviointiraportista, joka koskee vuotta 2020.

Raportin mukaan Kanta-Hämeessä palvelut on nyt järjestetty sirpalemaisesti, eikä yhteistyöverkostoja vielä hyödynnetä kovin laajasti. Kehitystarpeet on kuitenkin tunnistettu ja palvelujen välisiä siiloja on jo ryhdytty kuromaan umpeen.

– Meillä on lähdetty Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen kautta koostamaan erilaisia palvelupolkuja, monialaista työskentelytapaa ja skaalaamaan jo olemassa olevia hyviä toimintamalleja. Hyvää monialaista työtä tehdään jo ympäri Kanta-Hämettä, kertoo hyvinvointialueen valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake.

Edistyksellistä monialaista yhteistyötä tehdään esimerkiksi koko maakunnan tasolla sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, jossa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden ammattilaiset työskentelevät yhdessä pelastustoimen ja poliisin kanssa.

THL:n raportin mukaan Kanta-Hämeessä sosiaali- ja terveystoiminnan nettokäyttökustannukset olivat tarkastelujaksolla maan keskitasoa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet hieman keskimääräistä maltillisemmin. Toisaalta on nähtävissä, että potilaat ovat hakeneet erikoissairaanhoidon palveluja yhä enemmän Kanta-Hämeen ulkopuolelta, mikä heikentää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin taloutta.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/sote-arviointi-ja-tietopohja

Hyvinvointialueen valmisteluun tarvitaan lisää valtion rahaa

Kanta-Hämeessä hyvinvointialueen valmistelu on hyvässä vauhdissa. Valmistelua on kuitenkin hidastanut epävarmuus rahoituksesta. Valtion lupaama rahoitus kattaa nyt alle puolet ensi vuoden talousarvion tuloista.

– Saimme tänään ministeriöiden (STM, VM, SM) neuvotteluissa vakuudet siitä, että valmistelu rahoitetaan kokonaisuudessaan, vaikka nyt varattu raha on alimitoitettu. Tämän lupauksen varassa jatkamme valmistelua riittävässä laajuudessa, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Kanta-Häme oli ensimmäisenä vuorossa hyvinvointialueiden neuvotteluissa, joissa keskusteltiin toimeenpanon tilanteesta ja palveluiden järjestämisestä arviointiraportin tulosten perusteella.

Valtiolta saatiin lupaus lisärahoituksesta sekä tarkentavista neuvotteluista Assi-sairaalan lainojen vakuuksiin ja vanhan keskussairaalan poistoihin liittyen. Ministeriöillä ja hyvinvointialueen edustajilla on varsin yhtenäinen kuva sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanteesta Kanta-Hämeessä. Sirpalemaisessa maakunnassa valmistelua on enemmän kuin niillä alueilla, joissa on valmis kuntayhtymä. Neuvotteluissa oltiin kuitenkin luottavaisia valmistelun onnistumisesta.  

Lisätietoja hyvinvointialueen valmistelusta ja rahoituksesta antaa muutosjohtaja Jukka Lindberg (040 5950 631). THL:n arviointiraportista kertoo enemmän antaa valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake (040 8696 436) ja monialaisista palveluista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen hankepäällikkö Sini Stolt (050 5709 269).

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 11:ltä Kanta-Hämeen kunnalta hyvinvointialueelle. Samalla hyvinvointialueelle siirtyy noin 6 500 työntekijää nykyisistä sote-organisaatioista. Hyvinvointialue palvelee noin 170 000 asukasta ja sen budjetti nousee 765 miljoonaan euroon.