Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hyvinvointialue järjestää 1.1.2023 alkaen kaikkien kantahämäläisten asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen ja ensihoidon palvelut. Hyvinvointialue muodostuu 11 Kanta-Hämeen kunnasta. 

Hyvinvointialueen vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja ovat muun muassa

 • Terveysasemien palvelut
 • Neuvolapalvelut, oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut
 • Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
 • Lastensuojelu
 • Sosiaalityö
 • Hammashoitoloiden palvelut
 • Ikääntyneiden kotihoito sekä asumispalvelut
 • Vammaispalvelut
 • Erikoissairaanhoidon palvelut

Mihin sote-uudistusta tarvitaan?

Suomessa väestö ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tarvitaan, jotta Suomessa voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut myös tuleville sukupolville. 

Uudistustyön kautta sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä tullaan Kanta-Hämeessäkin siirtämään oikea-aikaisiin ja toimiviin peruspalveluihin.  

Mikä Kanta-Hämeessä muuttuu?

Yksi sote-uudistuksen keskeisimmistä tavoitteista on palvelujen saatavuuden paraneminen. Sosiaalihuollon asiantuntijamme Taru Arnkilin piirrosvideo selittää nykyisten palveluiden kehittämistarvetta.

Sote-uudistuksen tavoitteena on

 • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut kaikille suomalaisille
 • kehittää palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
 • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin
 • vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin
 • hillitä kustannusten kasvua

Palveluja sovitetaan yhtenäisiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että eri ammattilaiset toimivat yhteisen suunnitelman mukaisesti ja asiakas saa palvelut oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Tavoitteena on, että asukas saa tarvitsemansa avun helposti yhdellä yhteydenotolla sosiaali- ja terveyspalveluihin.