Navigation Menu

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa sosiaalihuollon asiakkaita ja heidän omaisiaan lakien soveltamiseen ja asiakkaiden oikeuksiin liittyen. Sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kunnat ostavat sosiaaliasiamiespalvelut Pikassos Oy:ltä. Sosiaaliasiamies on sosiaalialan osaamiskeskuksen palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä.

Toimi näin

Voit ottaa sosiaaliasiamieheen yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeellä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät Pikassos Oy:n verkkosivuilta https://pikassos.fi/sosiaaliasiamies-4/sos-yhteystiedot .

Sosiaaliasiamies puhelinasiointi

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Ole sosiaaliasiamieheen ensisijaisesti yhteydessä puhelimitse. Voit halutessasi jättää nimesi ja yhteystietosi asiamiehen yhteydenottoa varten.

Sosiaaliasiamiehen tapaamisesta sovitaan erikseen.

  • Понедельник 12:00 - 15:00
  • Вторник - Четверг 09:00 - 12:00

Kunnat:

Ypäjä Hausjärvi Humppila Janakkala Loppi Hattula Riihimäki Jokioinen Hämeenlinna Forssa Tammela

Hoitoon, palveluun ja kohteluun liittyvä muistutus

Potilaalla on oikeus saada laadultaan hyvää hoitoa ja kohtelua. Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluun tyytymätön potilas (tai poikkeustapauksissa myös hänen omaisensa) voi tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 10 §).

Ennen muistutuksen tekemistä sinun kannattaa yrittää selvittää asiaa sinua (tai omaistasi) hoitaneen henkilökunnan kanssa.

Jos haluat valittaa hoidosta tai kohtelusta, voit tehdä sen oheisella lomakkeella.

Tausta

Sosiaaliasiamies antaa neuvontaa, avustaa sosiaalihuoltoa koskevien muistutuksien tekemisessä ja tiedottaa sosiaalihuollon asiakkaita heidän oikeuksistaan. Hän seuraa sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksien ja aseman kehitystä. Sosiaaliasiamies edistää sosiaalihuollon asiakkaina olevien henkilöiden oikeuksia ja niiden toteutumista sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän on puolueeton toimija, joka ei aja asioita oikeudellisesti, vaan toimii neuvoa antavasti.


Lainsäädäntö


Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista


http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2000/20000812