Navigation Menu

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiyhteisön tukemista, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja ohjaa, neuvoo ja tukee sinua ja läheisiäsi sairauden/vammautumisen mukanaan tuomassa elämäntilanteessa.

Kuntoutusohjaaja esimerkiksi

* Kartoittaa kokonaistilannettasi

* Ohjaa ja neuvoo sinua kuntoutukseen, asumiseen, sosiaaliturvaan ja apuvälineisiin liittyvissä asioissa

* Tukee sinua osallisuuteen arjen ympäristössä ja tekee tarvittaessa koti-, päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä

* Tekee verkostoyhteistyötä esim. Kelan, vammaispalveluiden, yksityisten palveluntuottajien sekä koulujen ja päiväkotien kanssa.

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä, asiakaslähtöistä ja tavoitteellista. Kuntoutusohjaajat työskentelevät Kanta-Hämeen hyvinvointialueella erikoissairaanhoidossa.

Toimi näin

Kuntoutusohjaukseen et tarvitse lähetettä. Ota yhteyttä Kanta-Hämeen keskussairaalan Lääkinnällisen kuntoutuksen takaisinsoittoon. Myös läheisesi tai esimerkiksi terveydenhuollon tai sosiaalipalveluiden ammattilainen voi olla yhteydessä kuntoutusohjaajaan.

Kuntoutusohjaus, Kanta-Hämeen Keskussairaala

Kuntoutusohjaus on asiakkaan ja hänen lähiyhteisön tukemista, ohjausta ja neuvontaa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Käyntiosoite: (vain ajanvarauksella)

Kanta-Hämeen Keskussairaala C-rakennus

Ahvenistontie 20

13530 Hämeenlinna


Kunnat:

Loppi Hattula Hausjärvi Humppila Forssa Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Tammela Ypäjä Riihimäki

Lainsäädäntö


Terveydenhuoltolaki


http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326