Breadcrumb

Navigation Menu

Публикатор

Uutiset


Tiedote lääkinnällisen kuntouksen sekä lymfa- ja jalkaterapian palveluntuottajille

UUTINEN / 02.02.2023

Palveluntuottajahaku avautuu 6. helmikuuta - katso hakuohjeet.

UUTINEN / 02.02.2023

Tiedote lääkinnällisen kuntouksen sekä lymfa- ja jalkaterapian palveluntuottajille

Palveluntuottajien haku alkaa 6. helmikuuta. Sekä uusien että vanhojen palveluntuottajien on haettava uudelleen palveluntuottajaksi.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 23. tammikuuta uuden palvelusetelisääntökirjan lääkinnälliseen kuntoutukseen, lymfaterapiaan ja jalkaterapiaan. Uusi sääntökirja astuu voimaan 1. maaliskuuta. Palvelusetelisääntökirja tarkastetaan tarvittaessa huhtikuussa. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan aina palveluntuottajille sähköpostitse. 

Asiakkaat voivat käyttää ennen 1.3.2023 myönnettyjä palveluseteleitä niiden voimassaolon ajan.

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut:
•    Fysioterapia
•    Puheterapia
•    Toimintaterapia
•    Lymfaterapia
•    Jalkaterapia


Palveluntuottajan tulee täyttää Kanta-Hämeen hyvinvointialueen uuden Lääkinnällisen kuntoutuksen, lymfaterapian ja jalkaterapian -palvelusetelisääntökirjan ehdot. Sääntökirja löytyy myös Palse.fi -sivustolta, jossa palveluntuottajaksi haetaan. Tarkemmat hakuohjeet ovat tämän sivun lopussa.

Hyvinvointialueen palvelusetelisääntökirjan yleinen osa

Palveluntuottajaksi hakeutuminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki hakemukset käsitellään kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta. Päätös palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä tehdään kolmen kuukauden kuluessa. Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle sähköpostilla. 

Palvelusetelituottajaksi hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät hakulomakkeessa ja sääntökirjassa mainitut ehdot. Hyväksyttyjen palveluntuottajien tiedot (yrityksen yhteystiedot, toimitiloja koskevat tiedot ja hintatiedot) julkaistaan Palse-portaalissa. 

Lisätietoja hausta antaa kuntoutuspäällikkö Päivi Kallio (paivi.kallio@omahame.fi)

Tarkemmat hakuohjeet


Jotta palveluiden tuotanto voi alkaa, tulee palveluntuottajayrityksen rekisteröityä ja hakeutua tuottajaksi Palse.fi -sivuston kautta. 

Jos tuottaja ei ole aiemmin rekisteröitynyt Palse.fi-sivustolla, tulee tuottajan ensimmäiseksi rekisteröityä osoitteessa. Rekisteröitymisen yhteydessä saat käyttäjätunnuksen ja salasanan. Rekisteröitymisen ohjeet 

Rekisteröitymisen jälkeen tuottajan on hakeuduttava palveluntuottajaksi palse.fi-portaalin kautta. Käytä rekisteröitymisessä saatua käyttäjätunnusta ja salasanaa. Täytä hakemus palse.fi portaalista kohdasta Kanta-Hämeen hyvinvointialue 1.3.2023 alkaen

Hakeutumisen yhteydessä palveluntuottajan tulee varmistaa, että liitetiedostojen sisältö on ajantasaista. Hakemuslomake tulee lähettää hyvinvointialueelle allekirjoitettuna postitse tai sähköpostilla.

Sähköpostilla: heidi.nieminen@omahame.fi, minna.sormunen@omahame.fi tai anitta.virtanen@omahame.fi
Otsikkoon tunnus: PALVELUSETELI / FYSIO / PUHE / TOIMINTA / LYMFA TAI JALKATERAPIA

Postitse: 
Oma-Häme kuntoutus/ Kuntoutuksen sihteeri Sormunen 
Kallionkatu 5, 11100 Riihimäki
tai
Oma Häme kuntoutus/Kuntoutuksen sihteeri Nieminen
Tapailanpiha 11, 14200 Turenki
tai
Oma Häme kuntoutus/Kuntoutuksen sihteeri Virtanen
Viipurintie 1-3, 13100 Hämeenlinna
Kuoreen tunnus: PALVELUSETELI / FYSIO / PUHE / TOIMINTA / LYMFA TAI JALKATERAPIA

Vanhuksen käsi hoitajan käsissä, lähikuva.

Omais- ja perhehoitajien palkkioiden maksussa on virheitä – hyvinvointialue korjaa puutteet mahdollisimman nopeasti

/ 01.02.2023

Puutteita on tunnistettu 31.1. palkanmaksussa alle sadalla omais- tai perhehoitajalla.

/ 01.02.2023

Omais- ja perhehoitajien palkkioiden maksussa on virheitä – hyvinvointialue korjaa puutteet mahdollisimman nopeasti

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toinen palkanmaksupäivä oli 31. tammikuuta. Tällöin maksettiin määräaikaisten työntekijöiden palkkojen lisäksi omais- ja perhehoitajien palkkioita, joissa on havaittu puutteita.

Tiistain maksatuksessa on ollut mukana noin 1 600 omaishoitajaa, sijaisomaishoitajaa sekä ikääntyneiden ja/tai vammaisten perhehoitajaa. Oma Häme on maksanut palkkioita omais- ja perhehoitajille myös 15. tammikuuta. 

Palkkioiden saajia on eniten Hämeenlinnan seudulla. Virheitä tai puutteita on tunnistettu 31.1. palkanmaksussa alle sadalla, eli 5-7 prosentilla palkkioiden saajista. Yksittäiset omais- tai perhehoitajat ovat jääneet kokonaan ilman palkkiotaan. Joillakin on ollut puutteita kulukorvauksien ja matkakorvauksien maksussa. Lisäksi joidenkin hoitajien palkkioista on pidätetty liikaa veroa. 

Virheitä ja puutteita korjataan käsin parhaillaan ja puuttuvat palkkiot maksetaan mahdollisimman nopeasti.  Virheet johtuvat järjestelmäteknisistä ongelmista sekä siitä, etteivät omais- ja perhehoitajien tiedot ole siirtyneet oikein kunnista. Vastuu omais- ja perhehoidon järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. 

Hyvinvointialue pahoittelee virheitä ja niistä mahdollisesti aiheutunutta haittaa. Pyydämme ottamaan yhteyttä puuttuvien tai virheellisten palkkioiden korjaamiseksi seuraavasti:

Hämeenlinnan seutu (Hämeenlinna, Janakkala, Hattula):
sähköpostilla: vammaispalvelut.hameenlinna@omahame.fi
puhelimitse: Katriina Mehtonen, p. 050 471 7149 (omaishoitajat) ja Minna Järvinen, p. 050 594 2174

Forssan seutu (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä):
Viivi Vehmas, puh. 050 581 1420, viivi.vehmas@omahame.fi

Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki):
Mervi Halme, puh. 050 500 1978, mervi.halme@omahame.fi

Tammikuun lopun palkanmaksussa on ennakoitavissa häiriöitä

UUTINEN / 27.01.2023

Määräaikaiset työntekijät saavat 31. tammikuuta peruspalkkansa normaalisti. Työaikakorvausten ja...

UUTINEN / 27.01.2023

Tammikuun lopun palkanmaksussa on ennakoitavissa häiriöitä

Määräaikaiset työntekijät saavat 31. tammikuuta peruspalkkansa normaalisti. Työaikakorvausten ja hälytysrahojen maksuissa on joitakin puutteita.

 

Oma Häme maksaa määräaikaisten työntekijöiden palkan tiistaina 31. tammikuuta. Samana päivänä maksetaan myös vuorolisiä ja hälytyskorvauksia. Henkilöstöhallinnon tietoon on tullut perjantain alkuiltapäivään mennessä erilaisia puutteita ja virheitä, jotka pyritään korjaamaan mahdollisimman pian.

Oma Hämeessä työskentelee määräaikaisina noin 800 työntekijää, joiden palkkapäivä on 31. tammikuuta. Tiistaina maksetaan myös tuntityöntekijöiden palkkoja, omais- ja perhehoitajien palkkoja ja palkkioita, vakituisten työntekijöiden palkkioita sekä vuorotyötä tekevien työaikakorvauksia ja hälytysrahoja. Kaikkiaan Oma Hämeellä on 31. tammikuuta maksusuoritteita reilulle 5 400 työntekijälle. Tunnistettuja virheitä on alle viidessä prosentissa palkkioita ja ne korjataan ensi viikon palkanmaksuun.

Lääkäreille maksetaan tammikuun lopussa päivystyskorvauksia joulukuulta. Näiden maksu kuuluu vielä luovuttaville organisaatioille. Poikkeuksena tästä on Kanta-Hämeen keskussairaalan lääkäreiden päivystyskorvaukset ja palkkiot, jotka Oma Häme maksaa. Näissä ei ennakoida olevan häiriöitä. Tammikuun päivystyskorvaukset tulevat lääkäreille maksuun hyvinvointialueelta helmikuun 28. päivä.

Perhe- ja omaishoitajien palkat ja palkkiot maksetaan sopimusten mukaisesti 31. tammikuuta. 

Puuttuvia palkkoja maksetaan erityisjärjestelyin

Määräaikaisia työntekijöitä on pyydetty tarkistamaan palkkalaskelmansa verkkopankista perjantaina 27. tammikuuta ja ilmoittamaan mahdollisista virheistä lähijohtajalle. Palkanmaksun virheitä on korjattu ja korjataan edelleen käsin henkilöstöhallinnossa.

Puuttuvia palkkoja maksetaan kassamaksuina ja pikasiirtoina, jolloin ne saadaan maksuun jopa saman päivän aikana. Palkanmaksun korjauksiin on varauduttu myös ylimääräisellä palkanmaksupäivällä 2. helmikuuta.

Palkanmaksun virheiden tekniset ja toiminnalliset syyt liittyvät vuodenvaihteen siirtymään. Hyvinvointialueelle perustettiin uudet talous- ja palkkahallinnon sekä yleishallinnon tietojärjestelmät. Tiedot luovuttavien organisaatioiden järjestelmistä eivät ole siirtyneet uusiin 100-prosenttisesti oikein.

Kun tiedonsiirtovirheet on saatu korjattua ja tammikuun siirtymävaihe jää taakse, pitäisi palkanmaksun sujua normaalisti. 

Oma Häme on yhtenäistänyt sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet

UUTINEN / 27.01.2023

Hyvinvointialue on yhtenäistänyt myöntämisperusteet, jotta asukkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa.

UUTINEN / 27.01.2023

Oma Häme on yhtenäistänyt sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet

Asukkaiden on mahdollista saada hyvinvointialueella kuljetuspalvelua vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain perusteella. 1.1.2023 alkaen vastuu näistä kuljetuksista on siirtynyt kunnilta Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Sosiaalihuoltolakiin perustuvista kuljetuspalveluista vastaa Oma Hämeessä ikäihmisten palvelujen toimiala. 


 

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevaa palvelua on Kanta-Hämeessä aiemmin myönnetty erilaisin perustein: tulo- ja varallisuusrajat ovat olleet kunnissa erilaisia, samoin kuin niihin liittyvä harkinnanvaraisuus. Hyvinvointialue on yhtenäistänyt myöntämisperusteet, jotta asukkaat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Myös palvelun järjestämistavat ovat eronneet kunnissa. 

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea kotona asumista. Kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi. 

Palvelu ei ole tarkoitettu lääkärikäynteihin tai muuhun asiointiin, jotka kuuluvat Kela-kyytien piiriin. Julkisen liikenteen puuttuminen asuinalueelta ei oikeuta saamaan liikkumista tukevia palveluja. Ennen palvelun myöntämistä selvitetään asiakkaan tulot ja varallisuus.  

Palvelutarve arvioidaan uudelleen tämän vuoden aikana 

Oma Hämeen käyttöönottamat myöntämisperusteet eroavat Kanta-Hämeen kuntien aiemmin käyttämistä perusteista. Muutamissa kunnissa tuloraja palvelun myöntämiselle on ollut korkeampi kuin hyvinvointialueen raja. Esimerkiksi Hausjärvellä ja Hämeenlinnassa tuloraja yhden hengen taloudessa on ollut noin 1 400 euroa kuukaudessa, kun Oma Hämeen tuloraja yhden hengen taloudessa on 1.1.2023 alkaen 1 250 euroa kuussa.  

Muutamissa kunnissa palvelun myöntäminen on lisäksi ollut harkinnanvaraista, mutta nyt harkinnanvaraisuus on poistettu. Eniten kuljetuspalvelun käyttäjiä on ollut Hämeenlinnassa, joten vuodenvaihteen jälkeiset muutokset koskevat eniten hämeenlinnalaisia.  

Kuljetuspalvelua käyttäneiden asiakkaiden palvelutarve arvioidaan uudelleen tämän vuoden aikana. Jos palvelupäätös asiakkaalla on toistaiseksi voimassa, palvelutarve arvioidaan uudelleen vuoden 2023 aikana. Palvelut jatkuvat vähintään arviointiin saakka. Asiakkaille, joiden palvelupäätökset päättyvät aiemmin, arviointi pyritään tekemään nopeammin. Tällöin kuitenkin huolehditaan siitä, että palvelut jatkuvat siihen saakka mahdollisimman häiriöttömästi.  

Vuodenvaihteen muutokset ovat jonkin verran vaikuttaneet liikkumista tukevan palvelun toteutumiseen, mitä pyritään korjaamaan paraikaa. Lisätietoa asiakkaat saavat omalta palveluohjaajaltaan. Liikkumista tukevaa palvelua voi hakea ikääntyneiden asiakasohjauksen kautta. 

Tämä muutos ei koske vammaisten kuljetuspalveluja. Vammaisten kuljetuspalvelujen mahdollisista muutoksista tiedotetaan myöhemmin erikseen. 

***** 

Oma Hämeen myöntämisperusteet sosiaalihuoltolain mukaiselle, liikkumista tukevalle palvelulle:  

Tulo- ja varallisuusrajat: 

A) Bruttotulo saadaan käyttämällä viimeksi vahvistettuja verotietoja. 

• tulot yhden hengen taloudessa 1250 €/kk 

• tulot kahden hengen taloudessa 2200 €/kk 

B) Hakija itse ilmoittaa yhteenlasketun varallisuuden. Mikäli yhteenlaskettu varallisuus ylittää 10 000 euroa, hakija ei ole oikeutettu kuljetuspalveluun. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista asuntoa. 

Lisätietoja: 

Annukka Kuismin, asiakasohjauksen tulosaluejohtaja, ikäihmisten palvelut, p. 050 550 2263, annukka.kuismin@omahame.fi 

Tanja Sillanpää, asiakasohjauksen lähijohtaja, ikäihmisten palvelut, p. 050 302 6980, tanja.sillanpaa@omahame.fi 

Lue lisää uutisia 

Публикатор

Tapahtumat


Luentotilaisuus silmänpainetautia sairastaville ja heidän omaisilleen

TAPAHTUMAT / 26.01.2023, klo 16:00-18:00

Paikka: Ahveniston luentosali, Ahvenistontie 20 13530 HML

Luentotilaisuus silmänpainetautia sairastaville ja heidän omaisilleen

TAPAHTUMAT / 26.01.2023, klo 16:00-18:00

Silmäyksikkö järjestää yleisöluentotilaisuuden glaukoomaa sairastaville potilaille ja heidän omaisilleen...

Luentotilaisuus silmänpainetautia sairastaville ja heidän omaisilleen

TAPAHTUMAT / 26.01.2023, klo 16:00-18:00

Paikka: Ahveniston luentosali, Ahvenistontie 20 13530 HML

Luennolla on silmälääkärin, silmähoitajan ja kuntoutusohjaajan sekä glaukoomayhdistyksen puheenvuorot ja mahdollisuus keskusteluun tilaisuuden lopussa. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus silmänpaineen mittaukseen. 

Kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen. 

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautuminen luentojulisteesta löytyvän QR-koodin kautta. Voit myös seurata tilaisuutta verkossa julisteesta löytyvän toisen QR-koodin kautta. 


 

Opioidikorvaushoito-webinaari

TAPAHTUMAT / 06.03.2023, klo 14:00-15:00

Paikka: Teams

Opioidikorvaushoito-webinaari

TAPAHTUMAT / 06.03.2023, klo 14:00-15:00

Mitä opioidiriippuvuus tarkoittaa? Mitä on opioidikorvaushoito?

Opioidikorvaushoito-webinaari

TAPAHTUMAT / 06.03.2023, klo 14:00-15:00

Paikka: Teams

Liity webinaariin napsauttamalla tästä

Opioidien ongelmakäyttäjiä on Suomessa arvioiden mukaan lähes 30 000. Vuonna 2020 kaikista päihdehuollon asiakkaista lähes puolella oli ollut opioidien ongelmakäyttöä edeltävän kuukauden aikana. Myös opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti.

  • Mitä opioidiriippuvuus tarkoittaa?
  • Entä mitä opioidikorvaushoito on?

Webinaarissa puhujina psykiatri ja päihdelääkäri Jonna Levola sekä kokemusasiantuntija Antti. Tilaisuus on tarkoitettu perustason sote-ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille esimerkiksi kolmannella sektorilla.

Järjestäjänä toimii Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke. Yhteyshenkilö on mielenterveys- ja päihdetyön suunnittelija Anna Jusula, jolle voi lähettää etukäteen kysymyksiä tilaisuuden puhujille osoitteeseen anna.jusula@omahame.fi.

Laita päivä kalenteriin ja tule kuulolle! Ei ennakkoilmoittautumista.

Monialainen työ täsmätyökykyisen tukena

TAPAHTUMAT / 03.02.2023, klo 8:30-15:30

Paikka: Kiipula, Kiipulantie 507, Turenki

Monialainen työ täsmätyökykyisen tukena

TAPAHTUMAT / 03.02.2023, klo 8:30-15:30

Täsmätyökykyisen työllistymisen prosessi; miten monialaisuus tukee täsmätyökykyistä?

Monialainen työ täsmätyökykyisen tukena

TAPAHTUMAT / 03.02.2023, klo 8:30-15:30

Paikka: Kiipula, Kiipulantie 507, Turenki

Työtä riittää!, Kiipula työllisyyden kuntakokeilun tukena -hanke sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke järjestävät yhteisseminaarin

Monialainen työ täsmätyökykyisen tukena

Lue lisää oheisesta ilmoituksesta.

Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä. Sitova ilmoittautuminen. Sata ensimmäistä mahtuu mukaan.


 

Lue lisää tapahtumia