Uutiset

Ripeästi ja rohkeasti kohti Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta

Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveysjohtoa, politiikkaa ja eri sidosryhmiä kokoontui Hämeenlinnan Verkatehtaalle 17.11. kuulemaan ja keskustelemaan hyvinvointialueiden valmistelusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen toimeenpano on sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hyvässä vauhdissa.

Toimeenpanon rahoitus erityisesti ICT:n osalta on asia, jonka osalta toivomme, että Kanta-Hämeen tyyppiset sirpaleiset alueen huomioidaan rahoituksessa tasapäistämisen sijaan.

Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista tehdään myös hallintouudistuksen rinnalla. Erityisesti parannetaan peruspalveluiden saatavuutta ja yhtenäisiä toimintatapoja hyvinvointialueella. ”Aitaa kaatuu, eikä vaan vaihdeta nimeä ovessa”, totesi perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru puheenvuorossaan.

Myös hoitotakuun tiukentuminen puhututti ministeri Kiurun aluekierroksella. Hallituksen esitys hoitotakuun lainsäädännöstä on tulossa lausuntokierrokselle. Esityksen mukaan huhtikuusta 2023 alkaen perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään. Suun terveydenhuollossa hoitoon pääsyn määräaika lyhenisi kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Tavoite on iso haaste myös Kanta-Hämeen alueella.

Sekä hallinnon että palveluiden uudistamisen eteenpäinviemiseksi on tärkeä oppia ajattelemaan asioita hyvinvointialueen mittakaavassa.

On myös ymmärrettävä, että hyvinvointialueen käynnistämisvaihe ei ole lopullinen, vaan nyt tehtäviä ratkaisuita voidaan muuttaa ja parantaa vielä hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyäkin.

Jukka Lindberg, muutosjohtaja

Lisätietoja: Muutosjohtaja Jukka Lindberg, 040-595 0631,