Uutiset

Rahoituslakimuutos murentaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talouden – yliopistosairaalalisä veisi lähes 11 miljoonaa

Sote-uudistuksen rahoituslainsäädäntöön kaavaillaan mittavia muutoksia poikkeuksellisen nopealla aikataululla. Jos rahoitusta kohdennetaan yliopistosairaaloille valtiovarainministeriön suunnitelman mukaisesti, on Kanta-Hämeessä edessä miljoonien leikkaukset jo ensimmäisen valtuustokauden aikana.

Valtiovarainministeriö tiedotti viime viikolla sote-uudistuksen rahoituslakiin kaavailluista muutoksista. Tarkoituksena on muun muassa päivittää hyvinvointialueiden asukasperusteista rahoitusosuutta sekä ottaa käyttöön yliopistosairaalalisä.

Muutosesitykset ovat merkittäviä ja veisivät toteutuessaan Oma Hämeen tarvepohjaisesta rahoituksesta lähes 11 miljoonaa euroa, mikä vaatisi nopeita sopeuttamistoimia. Rahoituspohjan mureneminen söisi myös Oma Hämeen lainanottovaltuuksia ja pakottaisi hyvinvointialueen erillismenettelyyn investointien suhteen.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue vastustaa yliopistosairaalalisän käyttöönottoa ja on jättänyt siitä lausuntonsa ministeriölle. Aluehallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessaan. Lausunnossa todetaan, että toteutuessaan yliopistosairaalalisä siirtäisi rahoituksen painopistettä voimakkaasti (350 miljoonaa euroa) yliopistollista sairaalaa ylläpitäville hyvinvointialueille. Muutokselle ei ole kestäviä perusteluita.

Oma Hämeen kannanotto rahoituslakimuutokseen on luettavissa kokonaisuudessa Kanta-Hämeen aluehallituksen 25.4. kokouksen esityslistasta.

Yliopistosairaalalisä, jota nyt ehdotetaan rahoituslakiin uutena määräytymistekijänä, veisi Kanta-Hämeen tarvepohjaisesta rahoituksesta pysyvästi 10,9 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueet maksavat joka tapauksessa täyskatteellisesti yliopistosairaalatason hoidon alueen väestön osalta. Täyskatteellinen hinnoittelu pitää sisällään myös yliopistosairaalan toimintaan liittyvät sivukustannukset.

Lisäksi Kanta-Hämeen hyvinvointialue painottaa lausunnossaan, että lakimuutoksen kuuleminen on hoidettu hyvän säädösvalmistelun vastaisesti. Muutosesitys annettiin kommentoitavaksi vain 13.-21.4. väliseksi ajaksi, mistä suurin osa kului pääsiäispyhiin. Tällainen aikataulu ei mahdollista kattavaa perehtymistä säädöksen sisältöön tai sen vaikutuksiin.

– On erittäin valitettavaa, että näin merkittävä muutos hyvinvointialueiden rahoitukseen aiotaan toteuttaa näin kiireisellä aikataululla ja näin puutteellisin taustatiedoin ja perusteluin. Jos muutosesitys menee ehdotetussa muodossa läpi, Kanta-Hämeen hyvinvointialue joutuu jo tänä vuonna käynnistämään sopeuttamistoimenpiteiden valmistelun ja ensimmäisenä toimintavuotena ne toteuttamaan, toteaa vt. hyvinvointijohtaja Jukka Lindberg.

Lisätietoja: vt. hyvinvointialuejohtaja Jukka Lindberg (040 5950 631)