Pelastustoimen järjestäminen Kanta-Hämeen hyvinvointialueella

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Näin ollen Kanta-Hämeen pelastuslaitos sulautuu osaksi hyvinvointialuetta. Pelastustoimi on hyvinvointialueella kuitenkin jatkossa oma toimialansa.

Sote-uudistuksen rinnalla Suomessa toteutuu myös pelastustoimen uudistus, joka vahvistaa valtion strategista ohjausta. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus takaa entistä yhdenmukaisemmat palvelut eri puolilla Suomea. Tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Kanta-Hämeen aluevaltuusto vastaa pelastustoimen palveluiden tasosta sekä pelastustoimen riittävistä henkilöresursseista ja taloudesta.

Tavoitteet

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on parantaa pelastustoimen palveluja hyvinvointialueilla. Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys ensihoidossa. Väestölle pelastustoimen uudistus näkyy parantuneena parempana ja yhdenmukaisempana palveluna.

Lisäksi uudistuksella varmistetaan pelastustoimen mahdollisuus kehittyä muuttuvan toimintaympäristön ja sen uhkien mukaisesti. Kyse on ihmisten elintärkeistä lähipalveluista ‒ uudistuksen toimeenpano tavoitteiden mukaisesti on siksi tarpeellinen ja tärkeä.

Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluu myös huolehtia asukkaiden turvallisuudesta. Varautumista ja valmiussuunnittelua tehdään yhteistyössä kuntien kanssa. Yksi esimerkki yhteistyöstä on Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotti, jossa hyvinvointialue on yhtenä toimijana mukana.

Kuva: Miia Salminen /Oma Häme

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen käytännön tehtävät alueellaan. Uudistuksen myötä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstö siirtyy nykyisin ehdoin hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023.

Sopimuspalokuntien palokuntasopimukset siirtyvät alueen pelastustoimelta hyvinvointialueelle. Päätoimista henkilöstöä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella on noin 280 henkilöä ja palvelujen tuottamisessa käytetään kiinteänä osana lähes 400 henkilön sopimuspalokuntaverkostoa.

Yhteyshenkilöt