Osallisuus

Tulevilla maakunnilla on lakisääteinen velvollisuus edistää asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa ja osallistua maakunnan toimintaan. Maakunnan asukkaiden osallisuus on maakunnan päätöksenteon ja palveluiden suunnittelun lähtökohta. Lisäksi asiakkailla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujensa sisältöön.

Maakunnalla on seuraavia asukkaiden osallisuuden edistämiseen liittyviä tehtäviä:

  • tiedotus palveluista ja niissä tapahtuvista muutoksista
  • asukkaiden ja asiakkaiden mielipiteiden selvittäminen päätöksenteon ja palveluiden suunnittelun pohjaksi
  • asukas- ja asiakasraatien sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen
  • asiakaspalautteen keruu
  • asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen oma-aloitteisen asioiden suunnittelun tukeminen
  • digitaalisten menetelmien kehittäminen asiakkaiden osallistamiseksi
  • palveluketjujen asiakaslähtöisyyden toteutumisen seuranta

Lakisääteisistä toimielimistä Kanta-Hämeen maakunnallinen nuorisovaltuusto on jo aloittanut toimintansa ja maakunnallinen vanhusneuvosto on toimintavalmiudessa. Vammaisneuvoston toimintasääntö laaditaan syksyn 2018 aikana. Järjestötoimijat ja Oma Häme valmistelu ovat yhdessä suunnitelleet rakenteen, jonka myötä järjestöjen ja viranomaistoimijoiden yhteistyö helpottuu ja tehostuu. Järjestöasiain neuvottelukunta kokoaa maakunnan järjestötoimijat yhteen ja helpottaa yhteistyötä esimerkiksi maakunnan ja kuntien kanssa. Syksyn 2018 aikana suunnitellaan myös tapa, jolla asukkaat pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon.