Uutiset

Oma Hämeen johtamisjärjestelmän rakentaminen on alkanut – henkilövalinnoissa hyödynnetään osaamiskartoitusta

Hyvinvointialueen toimialajohtajat sekä sosiaali- ja terveysjohtaja ja järjestämisjohtaja valitaan nykyisten organisaatioiden viranhaltijoista. Ensimmäisen vaiheen johtajavalintojen ja sitä seuraavien päällikkönimitysten pohjaksi tehdään osaamiskartoitus, joka koskee noin 90 työntekijää.

Oma Hämeen johtamisjärjestelmän rakentaminen on alkanut. Aluehallitus perusti huhtikuun kokouksessaan toimialajohtajien sekä sosiaali- ja terveysjohtajan ja järjestämisjohtajan virat. Samalla aluehallitus päätti osaamiskartoituksen teettämisestä osana ensimmäisen vaiheen johtajavalintoja. Virkojen kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä johtamiskokemus.

Alkukesän aikana valitaan ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja, perhe-, vammais- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja, terveydenhuollon palveluiden toimialajohtaja, konserni- ja tukipalveluiden toimialajohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja ja järjestämisjohtaja.

Kaikki edellämainitut virat täytetään nykyisten organisaatioiden viranhaltijoista ilmoittautumismenettelyn ja osaamiskartoitusten perusteella. Ainoastaan pelastusjohtajan virka täytetään sijoittamalla Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen johtaja suoraan kyseiseen virkaan, koska nykyisen pelastusjohtajan tehtäväsisältö vastaa pitkälti tulevaa tehtävää.

Osaamiskartoitus ei koske pelastustoimea

4. toukokuuta käynnistyneellä osaamiskartoituksella kerätään tietoa siirtyvien johtohenkilöiden tehtävistä, koulutuksesta ja muusta osaamisesta sekä mielenkiinnosta tulla sijoitetuksi johtajatehtäviin. Osaamiskartoituksen piirissä on nyt noin 90 hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvää viranhaltijaa tai työntekijää.

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstö ei kuulu osaamiskartoituksen piiriin. Myöhemmin osaamiskartoituksia voidaan tarpeen mukaan teettää rajatuille ammattiryhmille esimerkiksi hallinnon asiantuntijatehtävissä työskenteleville. Koko henkilöstöä kattavaa osaamiskartoitusta ei suunnitella.

Aluksi osaamiskartoituksen tuloksia hyödynnetään ensimmäisen vaiheen johtajavalinnoissa. Myöhemmin tuloksia käytetään muiden johtaja- ja päällikkötehtävien valinnoissa, sitä mukaan kun virkoja perustetaan.

Lisätietoja: projektipäällikkö (henkilöstösiirrot) Matti Korkala p. 050 467 7320 ja HR-asiantuntija Pilvi Rounala p. 050 521 7930