Uutiset

Oma Häme tukee Kanta-Hämeen kylien turvallisuuden kehittämistä

Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluu asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Siihen kuuluu myös turvallisuuden edistäminen, joka tarkoittaa muun muassa onnettomuuksien ehkäisyä, mutta yhtä lailla asuinympäristöjen turvallisuuden tukemista.

Asukkaat voivat itse parantaa oman asuinalueensa turvallisuutta yhteistyöllä. Näin toimitaan Hausjärven Haminankylällä, jossa nuorisoseuran johdolla kehitetään kylän turvallisuusosaamista ja varautumiskykyä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue tukee Haminankylän kyläturvallisuuspilottia, jossa on tarkoitus kehittää käytännön työkaluja laajemmin kylien käyttöön koko Kanta-Hämeessä ja valtakunnallisesti. Kyläturvallisuuspilotissa ovat mukana Haminankylän nuorisoseura, Hämeen Kylät ry, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Hausjärven kunta, pelastuslaitos, sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisi ja joukko kolmannen sektorin toimijoita, muun muassa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

Haminankylän sydän on Kotipirtti, jossa järjestettiin myös torstain kyläturvallisuusilta.

Pilottihanketta esiteltiin torstaina kyläturvallisuusillassa Haminankylän Kotipirtillä. Turvallisuusiltoja jatketaan kylällä säännöllisesti koko vuoden ajan, seuraava järjestetään huhtikuussa.

– Kylätoiminta on sitä, että välitetään toisista. Tässä tehdään työkaluja sille, että miten toimitaan yhdessä, jos ja kun jotain sattuu, selitti kyläasiamies Elina Leppänen Hämeen Kylät ry:stä pilotin ideaa torstain tapahtumassa.

Haminankylän kaltaisella haja-asutusalueella naapuriapu ja talkoohenki ovat tuttua. Kun siitä tehdään systemaattista ja näkyvää, parannetaan koko yhteisön turvallisuutta. Myös varautumalla myrskyihin tai muihin poikkeustilanteisiin parannetaan omaa ja muiden turvallisuutta.

– Hyvinvointialueen valmistelun tavoitteena on turvallinen hyvinvointialue, jossa toimii kattavasti pelastustoimi, ensihoito, sosiaalitoimi ja poliisi. Mutta jos asukkaat varautuvat itse, pystyvät he paremmin odottamaan viranomaisen apua. Esimerkiksi jos sähkökatkoihin varautuu 72 tunnin ohjeen mukaan, pärjää itse ja silloin pystyy auttamaan vaikka naapuriakin, vinkkaa Oma Hämeen varautumisen ja turvallisuuden projektiasiantuntija Ari Saarinen.

Saarisen mukaan avun saapuminen haja-asutusalueille voi kestää, varsinkin jos on kyseessä laaja ja pitkäkestoinen häiriötilanne. Tällöin korostuu paitsi sopimuspalokuntien rooli, myös ihmisten oman toiminnan merkitys. Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotissa kehitetään myös yhteistyömuotoja kyläyhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten välille.

Torstain kyläillassa oli paikan päällä parisenkymmentä ihmistä ja lisäksi osallistujia oli etäyhteyden päässä.

– Poikkeusoloissa on tärkeää tietää, mihin mennä, jos puhelimet eivät toimi ja tietoliikenneyhteydet ovat poikki. Esimerkiksi tällainen Haminankylän Kotipirtin kaltainen kylätalo on hyvä kokoontumispaikka. Tänne ihmiset voisivat tulla saamaan apua ja mahdollisesti myös antamaan apua. Samalla myös viranomaiset tietäisivät mihin asukkaat kokoontuvat ja tietäisivät, että sieltä saa asukkailta tietoa siitä, mitä on tapahtunut ja minkälaista apua tarvitaan, Saarinen konkretisoi.

Haminankylässä tehtävä turvallisuustyö on yksi osa Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus 2025 -hanketta, jossa varautumista opetellaan ja kyläturvallisuutta vahvistetaan yhdessä. Muualla Suomessa on käynnissä tai käynnistymässä lähes 20 vastaavaa paikallista pilottia.

Lisätietoja: Ari Saarinen, p. 050 515 1664, varautumisen ja turvallisuuden projektiasiantuntija, Oma Häme (Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimisto)