Maankäyttö, liikenne ja ympäristö

Maankäyttö, liikenne ja ympäristö muodostavat kokonaisuuden, joka edistää maakunnan vetovoimaisuutta ja hyvinvointia. - Harri Mäkelä

Työryhmän tehtäväalue:

 • maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
 • kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen
 • kulttuuriympäristön hoito
 • liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun
 • liikennepalveluiden maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen *)
 • yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät
 • vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta
 • ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietoisuuden parantaminen
 • kalatalous
 • vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen
 • ulkoilureittitehtävät

*) ei pakollinen

Työryhmän kokoonpano:

Harri Mäkelä, puheenjohtaja, yksikön päällikkö Hämeen ELY-keskus
Heikki Pusa, varapuheenjohtaja, suunnittelujohtaja Hämeen liitto
Matti Lipsanen, muutosjohtaja, Oma Häme
Antti Heinilä, Forssan kaupunki
Kirsti Nieminen, ylitarkastaja Hämeen ELY-keskus
Timo Virola, vesihuoltoasiantuntija Hämeen ELY-keskus
Risto Pekola, Hämeen kauppakamari
Juha Haukka, toimitusjohtaja Hämeen Yrittäjät
Tarja Majuri, Hämeenlinnan kaupunki
Pekka Säteri, Loppi
Kari Aikio, MTK Häme
Jorma Kirjavainen, Pohjois-Savon ELY-keskus
Anne Pevkur, toimitusjohtaja, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus
Jouni Riihimäki, henkilöstön edustaja, Pardia
Leena Toivonen, henkilöstön edustaja, JYTY
Mirva Kandolin, henkilöstön edustaja, JUKO