LAPE-kärkihanke

Oma Hämeen lapsi- ja perhepalvelujen (LAPE) kehittämishankkeen tavoitteena on rakentaa maakuntaan nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Hanke edistää maakunnan muutostyötä ottaen huomioon asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden sekä erilaiset asiakasryhmät ja palvelutarpeet.

Hanke luo perustaa toimintakulttuurin muutokselle ja maakunnalliselle perhekeskusverkostolle, johon lasten ja perheiden erityistason palvelut jalkautuvat. Kuntatoimijoiden lisäksi hankkeessa on mukana yksityisiä palveluntuottajia, yhdistyksiä ja seurakuntia. Hanke liittyy maan hallituksen valtakunnalliseen kärkihankkeeseen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Satu Raatikainen
puh. 050 352 3178
satu.raatikainen@hame.fi

Kanta-Hämeen LAPE-hanke Facebookissa