LAPE-muutosohjelma

Teemme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea

Mikä LAPE?

Kanta-Hämeen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on rakentaa maakuntaan nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. LAPE edistää maakunnan muutostyötä ottaen huomioon asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden sekä erilaiset asiakasryhmät ja palvelutarpeet.

Vuosina 2017-2018 maakunnassa toimi LAPE-hanke. Hankkeen tuloksia on koottu tällä sivulla ja Kanta-Hämeen LAPE-muutosohjelman julkaisussa Kohti lapsiystävällistä Kanta-Hämettä. Lape-työ jatkuu vuonna 2019 LAPE-agentti Jari Pekurin johdolla.

Kohti lapsiystävällistä Kanta-Hämettä

Lapsiystävällisyys on tavoite, johon on helppo yhtyä. Visio entistä lapsiystävällisemmästä Kanta-Hämeestä tuo yhteen lapsiperheiden sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluita yli kuntarajojen ja kiteyttää Kanta-Hämeen yhteisen näkemyksen palveluiden tulevaisuudesta.

Tarvittavia askeleita kohti suurempaa lapsiystävällisyyttä esitellään LAPE-hankkeen julkaisussa ”Kohti lapsiystävällistä Kanta-Hämettä”. Julkaisu kokoaa LAPE-työn tuloksia ja käytännön työkaluja päättäjille ja ammattilaisille. Julkaisu on ladattavissa digitaalisesti tästä.

Materiaalit ammattilaisille, päättäjille ja johdolle

Perhekeskus

Perhekeskuksen rakenne ja johtaminen. Matalan kynnyksen palvelut ja vanhemmuuden varhainen tuki: etäneuvola, eron ensiapupiste, järjestöjen palvelut.

Lue lisää

Perhekeskusekosysteemi

Maakunnallinen mallinnus perhekeskusten organisaatiosta ja johtamisesta.

 190122 Perhekeskusorganisaatio

Perhekeskuksen valtakunnalliset logot

 Perhekeskuksen valtakunnalliset logot (zip)

 

Case Janakkala

Perhekeskustoiminta oli 2018 loppuun mennessä pisimmälle kehitetty Janakkalassa. Janakkalan oppeja kootaan Tampereen yliopiston osatoteutuksessa ja Janakkalan omassa raportissa.

 Osallistava ja kehittävä tutkimus OsaHäme

Raportti: Janakkalan perhekeskustoimintamallin kehittäminen

 

Perhekeskuksen reseptikirja

Ohjeita ja reseptejä perhekeskuskehittämisen tueksi.

Perhekeskuksen reseptikirja

 

Etäneuvola

Sähköisiä matalan kynnyksen neuvolapalveluita. Yhteistyö HAMKin kanssa.

Etäneuvola-kokeilut, kooste

lapeneuvola.fi

 

Eropalvelut

Monitoimijaista matalan kynnyksen apua eroon.

Eron ensiapupiste

 

Järjestöjen matalan kynnyksen palvelut

MLL

Mentalisaatio-pohjaiset perheryhmäkoulutukset, kohtaamispaikkatoiminta, vapaaehtoisoiminnan ammatillinen ohjaus.

 MLL LAPE-kumppanina Kanta-Hämeessä

 

Etelä-Hämeen Martat

Ruokakursseja ja -kerhoja lapsille, nuorille ja vauvaikäisten perheille. Räätälöityjä perhekäyntejä.

 LAPE-HANKE esittelydiat Martat

 

Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys

Maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuus.

 Loppuraportointi 4H – 31.10.2018

Asiakastyöhön

Toimiva lapsi & perhe (TLP), monialainen yhteistyö, kohtaaminen, Kompassi.

Lue lisää

Toimiva lapsi & perhe (TLP)

Työmalli lasten kanssa työskenteleville. Hanke on edistänyt henkilöstön kouluttautumista Kanta-Hämeessä.

 TLP:n edistäminen Kanta-Hämeen LAPE-hankkeessa

Asiakastyöhön:
Lapset puheeksi -keskustelun lokikirjat
Lapset puheeksi -neuvonpidon lokikirjat

 

Monialainen yhteistyö

Laadukkaan monialaisen yhteistyön prosessikuvaus, Hämeenlinnan kaupunki.

Laadukas monialainen yhteistyö Hämeenlinnassa

 

Kohtaaminen

Perheiden hyviä kokemuksia kohtaamisesta kartoitettiin Aito kohtaaminen 2018 -kampanjassa.

 Aito kohtaaminen 2018 raportti

 Aito kohtaaminen huoneentaulu A4Aito kohtaaminen huoneentaulu A3

 

Kompassi

Hankkeessa on edistetty sähköisen itsearviointityökalun Kompassin käyttöönottoa tuen tarpeen arvioimisen avuksi.

Kompassin esittelyvideo:

Erityisen ja vaativan tason palvelut

Konsultaatiotoiminta

Lue lisää

Konsultaatiomallit

Erikoissairaanhoidon jalkautuminen ja konsultaatio peruspalveluihin.

 Kanta-Hämeen nuorisopsykiatrian konsultaatiomalli

Lapsiystävällinen maakunta

Lapsivaikutusten arviointi, lapsibudjetointi, lapsiystävällinen maakunta.

Lue lisää

Lapsivaikutusten arviointi

Päätösten valmistelu ja arviointi lapsen oikeuksien ja lapsiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta.

LAVA-ohjeistus THL

 Kanta-Hämeen LAVA-koontimalli

 LAVA-esimerkkejä Kanta-Hämeestä

 Alajärven LAVA-esittelydiat lapsille

 

Lapsibudjetointi

Lapsilähtöisen budjettianalyysin kanta-hämäläinen malli.

 Lapsibudjetointi diat 310119

 

Lapsiystävällinen maakunta

 Kohti lapsiystävällistä maakuntaa PIKAOPAS (Unicef)

 Kohti lapsiystävällistä maakuntaa ohjeistus (Unicef)

Johtamisen tueksi

Tiedolla johtaminen: palveluindikaattorit, hyvinvointiympyrä. Johdon pajat, verkostojen johtaminen.

Lue lisää

Johtamisen kulttuuri

Johdolle järjestettyjen työpajojen tuloksia.

 Johdon työpajat esittely ja kevään 2018 tuotokset

 

Tampereen yliopisto: toimintakulttuurin muutos, kysely.

 Kyselyraportit

 

Tampereen yliopisto: verkostojohtaminen ja moniammatillinen toiminta.

 OsaHäme Hyvät käytännöt 10.10.18

 Osallistava ja kehittävä tutkimus OsaHäme – välitilinpäätös ja seuraavat askeleet

 

 

SOS Lapsikylä: kehittämiskohteiden tunnistaminen, johtamisen mallinnus, perheiden aseman ja roolin uudelleen miettiminen.

 Alustavia tuloksia

 

Tiedolla johtaminen

Palveluindikaattorit

Yhtenäistettyä indikaattoritietoa lapsiperheiden sote-palveluista ja taustaindikaattoreista Kanta-Hämeen kuntien ja maakunnan käyttöön. Suhdelukulaskuri ja tarkat indikaattoritiedot eivät ole julkisia, mutta ne ovat jokaisen kunnan käytettävissä.

 Kanta-Häme indikaattorityö 2017-2018

 

Hyvinvointiympyrä

Työkalu lapsiperheiden hyvinvoinnin seurantaan, päätöksenteon tueksi. Saatavilla maakunnallinen ja kuntakohtaiset ympyrät kouluterveyskyselyn tiedoista.

 Hyvinvointiympyrä 12122018

Hankkeen hallinnolliset materiaalit

Osatoteuttajien loppuraportit

Hankkeen talous ja hallinto

Loppuraportointiohjeet, ohjausryhmän materiaalit, talousohjeet yms.

Lue lisää

Tiedotteet

tiedote 3.10.2018

tiedote 20.6.2018

tiedote 12.4.2018

tiedote 21.3.2018

 

Ohjausryhmän muistiot

Hankkeen ohjausryhmän ja kunnallisten LAPE-ryhmien kokoonpano:
https://omahame.fi/lape-ryhmat/

 

Muita kokousmuistioita

 Yhteensaattamiskokous: oppilaitokset 10.9.2018

 Yhteensaattamiskokous: järjestöt 11.9.2018

 

LOPPURAPORTTIOHJEET JA MATERIAALIT

 Loppuraportointiaikataulu

Saate

Loppuraporttipohja

Loppuraportointi PP-esityksenä

Valtionavustusselvitys taloudelliset tiedot

 

Talousohjeita

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus (Jaana Jaakkola)

Selvitys kärkihankkeen valtionavustuksen maksatusta varten

Tietoa Kanta-Hämeen LAPE-hankkeesta ja maksatuksesta kunnille

Hallinnointimalli monitoimijaisessa hankkeessa

Hankepäätos

Kärkihankkeet ohjauskirje 24 1 2017

Valtionavustushankkeen hallinnointi, talous ja valvonta (Anne Kumpula)

Päätös valtionavustuksen saajan toimittaman selvityksen johdosta 20170412

 

Budjettimuutokset

TaY SOC Muutosbudjetti OsaHäme

4H budjettimuutos

MLL budjettimuutos

HAMK budjettimuutos

TAY SOC johtaminen budjettimuutos

Hämeen liiton muutoshakemus ja päätös

Hämeen liitto hyväksytty budjettimuutos

 HAMK hyväksytty budjettimuutos

 Hämeen liitto LAPE-hanke ja LAPE-agentti rahoituspäätos

Etelä-Hämeen Martat hyväksytty budjettimuutos

 

Hallinnointisopimukset ja budjetti

Hallinnointisopimus

 Koko hankkeen ja osahankkeiden budjetti

 

Hankkeen tavoitteet

 LAPE hankesuunnitelma

 LAPE-hankkeen tavoitteet

Lisätietoja:
LAPE-muutosagentti Jari Pekuri
puh.  050 598 4101
jari.pekuri@hame.fi

Kanta-Hämeen LAPE Facebookissa