LAPE-hankkeen materiaalit

Hankkeen tuotoksia

LAPE-hankkeen kokoamia esimerkkejä, ohjeita ja työkaluja päättäjille sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville. Mukana on hankkeessa kehitettyjen tuloksien lisäksi myös muiden tahojen hyväksi havaittuja tuotoksia.

 

Etäneuvola

Sähköisiä matalan kynnyksen neuvolapalveluita. Yhteistyö osatoteuttaja HAMKin kanssa.

Etäneuvola-kokeilut, kooste

lapeneuvola.fi

 

Eropalvelut

Monitoimijaista matalan kynnyksen apua eroon.

Eron ensiapupiste

 

Kompassi

Hankkeessa on edistetty sähköisen itsearviointityökalun Kompassin käyttöönottoa tuen tarpeen arvioimisen avuksi.

Kompassin esittelyvideo:

 

Perhekeskusekosysteemi

LUONNOS perhekeskusekosysteemi ja johtamisen rakenne

 

Lapsivaikutusten arviointi

Päätösten valmistelu ja arviointi lapsen oikeuksien ja lapsiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta.

LAVA-ohjeistus THL

 Alajärven LAVA-esittelydiat lapsille

 LAVA-esimerkkejä Kanta-Hämeestä

 

Lapsibudjetointi

Lapsilähtöisen budjettianalyysin kanta-hämäläinen malli.

Tulossa

 

Johtamisen kulttuuri

Johdolle järjestettyjen työpajojen tuloksia.

Tulossa

 

Palveluindikaattorit

Yhtenäistettyä indikaattoritietoa lapsiperheiden sote-palveluiden asiakasmääristä Kanta-Hämeen kuntien käyttöön.

Tulossa

 

Hyvinvointiympyrä

Työkalu lapsiperheiden hyvinvoinnin seurantaan, päätöksenteon tueksi.

Hyvinvointiympyrä suppea

Hyvinvointiympyrä perusteellinen esittely

 

Toimiva lapsi & perhe (TLP)

Työmalli lasten kanssa työskenteleville. Hanke on edistänyt henkilöstön kouluttautumista Kanta-Hämeessä.

 TLP:n edistäminen Kanta-Hämeen LAPE-hankkeessa

Asiakastyöhön:
Lapset puheeksi -keskustelun lokikirjat
Lapset puheeksi -neuvonpidon lokikirjat

 

Erityisen ja vaativan tason palvelut

Konsultaatiomalli Kanta-Hämeen keskussairaalan lastenpsykiatria

 

Kokonaiskuva

Kehittämisen kokonaisuus

 Kohti lapsiystavallista maakuntaa PIKAOPAS (Unicef)

 Kohti lapsiystävällistä maakuntaa ohjeistus (Unicef)

Osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden tuloksia

 

MLL

Mentalisaatio-pohjaiset perheryhmäkoulutukset, kohtaamispaikkatoiminta, vapaaehtoisoiminnan ammatillinen ohjaus.

 MLL LAPE-kumppanina Kanta-Hämeessä

 

Etelä-Hämeen Martat

Ruokakursseja ja -kerhoja lapsille, nuorille ja vauvaikäisten perheille. Räätälöityjä perhekäyntejä.

 LAPE-HANKE esittelydiat Martat

 

Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys

Maahanmuuttajataustaisten lasten osallisuus.

Tulossa

 

SOS Lapsikylä

Yhteistyökumppani. Eri alueiden kehittämiskohteiden tunnistaminen, johtamisen mallinnus, perheiden aseman ja roolin uudelleen miettiminen.

 Alustavia tuloksia

Tampereen yliopisto

OsaHäme: Janakkalan perhekeskuksen tapaustutkimus, seudulliset työpajat integroidusta työtavasta.

 Osallistava ja kehittävä tutkimus OsaHäme – välitilinpäätös ja seuraavat askeleet

Johdon tuki: verkostojohtaminen ja moniammatillinen toiminta.

Tulossa

 

HAMK

Vanhemmuuden varhainen tuki, perhekeskustoiminnan virtuaalipalveluiden kehittäminen (etäneuvola).

Tulossa

 

Tavastia

Maahanmuuttajien osallisuus ja tarpeiden tunnistaminen palveluissa.

Tulossa

 

Talous ja hallinto

 

Tiedotteet

tiedote 3.10.2018

tiedote 20.6.2018

tiedote 12.4.2018

tiedote 21.3.2018

 

Ohjausryhmän muistiot

Hankkeen ohjausryhmän ja kunnallisten LAPE-ryhmien kokoonpano:
https://omahame.fi/lape-ryhmat/

 

Muita kokousmuistioita

 Yhteensaattamiskokous: oppilaitokset 10.9.2018

 Yhteensaattamiskokous: järjestöt 11.9.2018

 

LOPPURAPORTTIOHJEET JA MATERIAALIT

 Loppuraportointiaikataulu

Saate

Loppuraporttipohja

Loppuraportointi PP-esityksenä

Valtionavustusselvitys taloudelliset tiedot

 

Talousohjeita

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus (Jaana Jaakkola)

Selvitys kärkihankkeen valtionavustuksen maksatusta varten

Tietoa Kanta-Hämeen LAPE-hankkeesta ja maksatuksesta kunnille

Hallinnointimalli monitoimijaisessa hankkeessa

Hankepäätos

Kärkihankkeet ohjauskirje 24 1 2017

Valtionavustushankkeen hallinnointi, talous ja valvonta (Anne Kumpula)

Päätös valtionavustuksen saajan toimittaman selvityksen johdosta 20170412

 

Budjettimuutokset

TaY SOC Muutosbudjetti OsaHäme

4H budjettimuutos

MLL budjettimuutos

HAMK budjettimuutos

TAY SOC johtaminen budjettimuutos

Hämeen liiton muutoshakemus ja päätös

Hämeen liitto hyväksytty budjettimuutos

 HAMK hyväksytty budjettimuutos

 Hämeen liitto LAPE-hanke ja LAPE-agentti rahoituspäätos

Etelä-Hämeen Martat hyväksytty budjettimuutos

 

Hallinnointisopimukset ja budjetti

Hallinnointisopimus

 Koko hankkeen ja osahankkeiden budjetti

 

Hankkeen tavoitteet

 LAPE hankesuunnitelma

 LAPE-hankkeen tavoitteet

 

Lisätietoja:
projektipäällikkö Satu Raatikainen
puh. 050 352 3178
satu.raatikainen@hame.fi

Kanta-Hämeen LAPE-hanke Facebookissa