Lähijohtajien muutosvalmennus

Oma Häme järjestää lähijohtajille oman muutosvalmennuskokonaisuuden tukemaan sote-uudistuksen toteutuksen johtamista. Valmennuksen kantava idea on parempaan vuorovaikutukseen ja johtamiseen sekä osallistavaan muutokseen kannustaminen.

Muutosvalmennuksen vetää yrittäjä Tiina Heikka. Hän on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri ja draamaohjaaja. Hän on työskennellyt aiemmin kunnanjohtajana Lapinjärvellä kehittäen Suomen ensimmäistä ihmislähtöistä kuntaa. Parhaillaan Heikka nähdään myös kilpailemassa Nelosen Diili-ohjelmassa.

Tiina Heikka kouluttamassa lähijohtajia Forssassa 25. maaliskuuta.

Valmennuksen aluksi lähijohtajat kokoontuvat yhteen. Heikka pitää kolme samansisältöistä livetilaisuutta Forssassa, Riihimäellä ja Hämeenlinnassa. Tämän jälkeen valmennus jatkuu kaikille yhteisinä Teams-tilaisuuksina perjantaisin 22.4., 20.5. ja 3.6. klo 13–15.  Lähijohtajille on lähetetty info ja kutsut kaikkiin tilaisuuksiin. (Jos sinulta puuttuu Teams-kutsu tai on muuta kysyttävää, laita postia )

Heikka käyttää valmennuksessaan draamallisia elementtejä sekä puhuu paljon omista kokemuksistaan kunnanjohtajana. Hänen muutosvalmennuksessaan käydään läpi muun muassa johtajuusroolin selkiyttämistä muutoksessa, ihmislähtöistä johtamista sekä vuorovaikutuksen ja läsnäolon merkitystä. Heikan mukaan nauru on tärkeä asia, myös työyhteisöissä ja johtamisessa. Huumorin kautta pystyy lisäämään joukkuehenkeä ja purkamaan vaikeita tilanteita.

Heikka käyttää valmennuksissaan hyödyksi draamaohjaaja-koulutustaan. Hän esittää erilaisia hahmoja, jotka suhtautuvat eri lailla muutokseen. Kuva Riihimäen koulutuksesta 1. huhtikuuta.

Heikka piti myös Oma Hämeen henkilöstöinfossa 16.3. draamallisen Muutosvastarintaa vai tervettä järkeä -luennnon.