Kysymyksiä ja vastauksia henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueelle

Tällä sivulla vastataan henkilöstön kysymyksiin, jotka liittyvät työntekijöiden siirtymiseen hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 alkaen. Heti alla sekä sivun lopussa on palautelomake, jolla voit lähettää kysymyksesi meille, myös anonyymisti. Vastaamme niihin mahdollisimman nopeasti tällä sivulla. Tänne sivulle koostetaan myös kysymyksiä ja vastauksia, jotka tulevat esille esimerkiksi henkilöstöinfoissa.

Ensimmäisenä löytyy aina uusin kysymys-vastaus, joten aikaisemmin esiin tulleet asiat löydät rullaamalla alaspäin.

Lähetä oma kysymyksesi alla olevan lomakkeen kautta:

(voit kirjoittaa nimimerkillä, eikä sähköpostia ole pakko laittaa)

  (14.6.2022)

  Onko pienillä kunnilla sananvaltaa mihinkään vai mennäänkö isot edellä?

  Työntekijöiden mielipiteet ja ideat pyritään ottamaan huomioon valmistelussa monin eri tavoin, esim. järjestämällä kyselyitä, henkilöstö- ja lähijohtajainfoja ja työpajoja. Seuraathan Oma Häme henkilöstötiedotetta ja henkilöstöinfoja, joissa viestitään myös järjestelmävalmistelusta ja henkilöstön osallistumisesta Oma Hämeen rakentamiseen.

  Muualla suomessa on jo esimerkkejä isoista sote alueista. Ongelmia on ollut niin palkanmaksuissa kuin henkilöstön riittävyydessä. Lisäksi päätöksenteossa ei ole kuultu henkilökuntaa. Onko Oma Hämeessä otettu näitä asioita huomioon? Miten käy määräaikaisten työntekijöiden, joiden työsuhde päättyy 31.12.2022 ja jotka pääasiassa työskentelevät hyvinvointialueen valmistelussa?

  Palkanmaksun toimiminen heti tammikuusta 2023 on valmistelun keskeisimpiä prioriteetteja. Sarastia Oy vastaa Oma Hämeen palkanmaksusta ja yhteinen projekti palkanmaksun järjestämiseksi on aloitettu jo 2021 lopulla. Projekti on sujunut hyvin ja aikataulussaan. Palkanmaksun toimimiseen liittyvät riskin vuoden 2023 alkuvaiheessa on tiedostettu, mutta voimme suhtautua luottavaisesti siihen, että palkanmaksu sujuu häiriöttä.

  Hallinnon henkilöstön riittävyys on riskitekijä, koska nähtävissä on, että kunnista ei siirry riittävästi hallinnon asiantuntijatehtävissä työskenteleviä. Asiaa selvitetään parhaillaan ja mahdollisia lisärekrytointeja tehdään syksyllä 2022.

  Muuttuuko työajanseurantajärjestelmä ja sen käytännöt jo 2023?

  Työajanseurantajärjestelmän valintaa ei ole vielä tehty. Koska alueella on käytössä useita järjestelmiä, muuttuu osalla henkilöstöä työajanseurantajärjestelmä. Tarkoitus on hyödyntää mahdollisimman laajasti nykyisiä kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmiä myös häiriöttömän aloituksen varmistamiseksi.

  Millä aikataululla ICT-järjestelmien yhdistäminen tapahtuu, ja mitä tarkoittaa “tyhjä” Pro Consona? Ovatko vanhat asiakastiedot helposti saatavilla vuonna 2023 ja eteenpäin? Pitääkö työntekijän varata kalenteriin aikaa, jolloin siirtää asiakastietoja järjestelmästä toiseen, vai miten siirto tapahtuu?

  1.1.2023 alkaen hyvinvointialue aloittaa ns. tyhjällä ProConsona/Omni-kannalla. Suunnittelutyö CGI:n (toimittajan) kanssa on tehty ja odotamme tarjousta ja sen myötä varsinaisen projektin käynnistymistä. Aikataulu tarkentuu siis vielä. Vanhoihin kantoihin ei tehdä kirjauksia enää 1.1.23 alkaen, mutta ne pysyvät katselukäytössä siihen asti, kun tiedot on viety Kanta-arkistoon kevään kuluessa. Sen jälkeen vanhat tiedot haetaan Kannasta.

  “Tyhjä pohja” ei ole tyhjä, vaan sinne viedään uudet hyvinvointialueen ohjaustiedot, luodaan käyttäjätunnukset, sekä tehdään avoimien asiakkuuksien sekä päätösten ym. siirtoa vuoden 2022 loppupuolella. Tästä tiedotetaan tarkemmin pääkäyttäjien/projektiryhmän kautta organisaatioita. 

  (13.6.2022)

  Hei, toimin kunnan työntekijäpuolen työsuojeluvaltuutettuna. Onko hyvinvointialueelle tulossa työsuojeluvaalit, ja miten siellä työsuojelu järjestetään?


  Työsuojeluorganisaation perustaminen ja työsuojeluperiaatteiden määritys on osa hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelua. Olemme juuri kokoamassa alueellista työsuojelun yhteistoimintaa koordinoivaa yhteistyöryhmää. Yhteistyöryhmä muodostaa kokonaiskuvan siirtyvistä työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioista; työsuojelupäällikkö- ja -valtuutetturesursointi sekä työsuojelutoimikunta tai muu paikalliseen sopimukseen perustuva edustuksellisen yhteistoimintaelimen kokoonpano sekä työsuojelutarpeet. Asia etenee siis neuvotellen ja mahdolliset täydennysvaalit järjestetään tarvittaessa loppukaudelle 2023-2025 (todennäköisesti hyvin pian vuoden vaihteen jälkeen).

  Hei, siirtyvätkö kertyneet säästövapaat työntekijän mukana hyvinvointialueelle? Miten vuoden 2021 toistaiseksi pitämättömät lomat? Pitäisikö ne pitää vielä pois ennen HVA:lle siirtymistä, voiko niitä siirtää säästövapaisiin? Muilla hyvinvointialueilla (esim. Päijät-Sote) tästä on tullut erillistä ohjeistusta siirtyville työntekijöille.

  Kyllä kertyneet säästövapaat siirtyvät. Lähijohtaja huolehtii siitä, että loma- ja saldotunneista noudatetaan voimassaolevia ohjeistuksia(säästövapaiksi siirtäminen, lomien pitäminen ja kerääntyneiden tuntien määrä). Mitään nollausta ei tarvitse vuoden vaihteeseen mennessä tehdä.

  (16.5.2022)

  Hei, strategiatyötä tehdään jo, millainen on hva:n visio entä arvot?

  Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image.png
  Aluevaltuusto on hyväksynyt nämä käynnistymisvaiheen arvot ja periaatteet- Lisää aiheesta https://omahame.fi/strategia/

  Onko joku perusteltu syy miksi hyvan kehittämistyöryhmien kokoonpanot ovat salaisia? Eikö henkilökunnalla olisi oikeus tietää, kuka ja millä perusteilla edustaa kaupunkia työryhmässä.

  Ei tokikaan ole salaisia, vaan on kyllä tarkoitus laittaa ne nettisivuille. Oma Hämeen sivut ovat juuri uudistumassa ja ne ilmestyvät sinne ihan pikapuoliin. Jokaisessa ryhmässä on asiantuntijoita ja myös henkilöstön edustajia ja kannattaa pitää yhteyttä heihin (luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut), että saa äänensä kuuluviin.

  Onko jo tiedossa, mikä on uuden HVA:n sähköpostiosoitteen loppuosa?

  Etätyön mahdollistaminen jatkossa, eri tyylisiä linjauksia on eri työnantajilla ja eri tehtävissä. Tuleeko linjaus myös etätyön tekemiseen ulkomailla (esim. max 30 pvä vuodessa toisessa EU-maassa sovitusti). Työntekijöitä liikkuu myös rajojen yli (esim. perhe asuu toisessa maassa)

  Oma Hämeessä tullaan tekemään hyvin monenlaista työtä. Useassa tehtävässä, esim. toimisto- ja asiantuntijatyössä, etätyöskentely on tullut jäädäkseen ja sitä suositaan myös Oma Hämeessä. Toisaalta monessa tehtävässä, esim. hoitotyössä, etätyöskentelyn mahdollisuudet voivat olla vähäisempiä tai niitä ei ole. Oma Hämeen palvelukseen siirrytään nykyisten organisaatioiden etätyökäytännöillä ja niitä yhtenäistetään 2023 aikana. Etätyöskentelyyn ulkomailla ei ole otettu vielä kantaa, mutta siihenkin löydetään varmasti hyvä käytäntö.

  (16.3.2022)

  Kuinka monta sihteeriä hyvinvointialueella tulee työskentelemään? Eri kunnissa on eroja myös sihteerien virka- ja toimityösuhteissa. Montako sihteeriä tulee olemaan toimessa ja montako virassa hyvinvointialueella?

  Saamillamme tiedoilla siirtymässä on

  159  Osastonsihteeri (Sote-tes)

  146  Muu sihteeri eli yhteensä 305, joista virassa on 27.

  Virka tulee olemaan vain niillä, jotka käyttävät päätöksenteossa julkista valtaa.

  Lisätietoa aiempaan kysymykseen tukipalveluhenkilöstöstä ja ruokapalvelusta :

  Palvelutuotannon tukipalveluiden esiselvitys on tehty. Osana selvitystä on käyty läpi myös ruokapalveluiden kokonaisuus. Ruokapalveluiden toteutus ratkaisuihin hyvinvointialueella vaikuttaa  lainsäädännön kirjaukset kunnan ja hyvinvointialueen juridisesta asemasta.  Yksiköt, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle siirtyvät liikkeenluovutuksena eli nykyisellä rakenteella. Yksiköt, joissa tuotetaan ruokapalveluita sote- ja sivistystoimelle on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Keskittämisestä ei ole käyty keskustelua / se ei ole mahdollista, kun puhutaan liikkeenluovutuksesta. On huomioitava, että kunnat ja kuntayhtymät ovat järjestämisvastuullisia toimijoita, joten heillä on oikeus muuttaa / kehittää palveluita 2022 vuoden loppuun asti. Hyvinvointialue on esittänyt toiveen, että yllättäviä / pikaisia muutoksia ei tehdä.

  Mikä on palkkaharmonisaatio? Myös työaikojen harmonisaatiosta eri paikkakunnilla, samoissa tehtävissä kysyttiin.

  Palkkaharmonisaatioon odotetaan tällä hetkellä hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimusten valmistumista ja keskustasolla sovittuja linjauksia. Palkkaharmonisaation suunnittelu alkaa heti, kun se on mahdollista. Työ/palveluaikojen yhtenäistäminen ei liity tähän. Toimintaan liittyvät asiat voidaan päättää toimipistekohtaisesti.

  Paikallisiin sopimuksiin perustuvat lisät ja korvaukset voivat muuttua, kerrotte. Onko niin, että vain liittoon kuuluvien kohdalla sovitaan näistä?

  Ammattiliiton jäsenyydellä ei ole merkitystä paikallisissa sopimuksissa. Paikalliset sopimukset koskevat tyypillisesti kokonaisuuksia kuten ammattiryhmiä tai eri toimintoa.

  Mitä tulee tapahtumaan 1.1.2023 sote-alan ammattijärjestöille ja mm. luottamusmiehille, ammattiosastoille? Hyvinvointialueella monta toimivaa ammattiosastoa eri liittojen osalta. Kuinka jatkossa työntekijöiden edunvalvonta järjestetään jos esimerkiksi hyvinvointialueelle jää yksi pääluottamusmies/järjestö? Edustettavienmäärä suuri. Mielestäni tästä muutoksesta ei ole keskusteltu aikaisemmin

  Oma Hämeen luottamusmiesjärjestelmä muodostetaan sen jälkeen, kun valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat valmistuneet. Sopimuksissa on tarkoitus sopia myös luottamusmiesjärjestelmän ehdoista.

  (14.3.2022)

  Tukipalveluhenkilöstöstä on keskustelua kovin vähän. Keskitetäänkö ruokapalveluita? Onko tulossa kohdennettua infoa tukipalveluhenkilöstölle?

  Infoa on kyllä tulossa. Viime viikolla tukipalveluryhmä aloitti toimintansa ja jatkossa kerromme tarkemmin henkilökunnalle, mitä HVAlla tapahtuu eri sektoreiden osalta. Odotetaan ensin aluevaltuuston päätöksiä organisaatiosta.

  Kotihoidolla on käytössä työautoja, miten hyvinvointialueella toimitaan työautojen kanssa? Saadaanko lisää autoja käyttöön?

  Vanhat sopimukset pidetään voimassa toistaiseksi, uusia päätöksiä ei vielä ole.

  Valtakunnallisesti on suuri huoli kotihoidon työntekijöiden riittävyydestä.
  Miten kotihoidon vetovoimaa aiotaan parantaa?

  Hankkeessa (Tulkoti)keskitytään tähän. Yhden henkilön työpanos 2:n vuoden ajan, on pelkästään tämän kehittämiseen.

  Samassa kysymysviestissä oli kehittämisideoita työvaatetuksesta ja työvuorokierrosta. Ne on välitetty eteenpäin.

  (2.3.2021)

  Miten käy henkilöstösiirroissa kaupungilta otettujen, voimassa olevien polkupyörä- ja tietokonelainojen?

  Lainat joko siirtyvät hyvinvointialueen palkanlaskentaan ja sieltä jatketaan palkasta perimistä tai niille rakennetaan laskutusmalli. Sitä, että ne erääntyisivät kerralla , ei tarvitse pelätä.

  Miten työntekijöiden hyvinvointiin tullaan kiinnittämään huomioita uudella työnantajalla, kun puhutaan hyvinvoivasta henkilöstöstä, mitä se tarkoittaa ja onko jo jotain yhtenäistä konkreettista lausuttavissa.

  Nyt jo valmistelussa ollaan työhyvinvointi otettu yhdeksi tärkeimmistä kokonaisuuksista ja Oma Hämeen työhyvinvointiohjelma on tekeillä. Tähän on kootaan parhaat keinot ja innovaatiot Oma Hämeen työhyvinvointiohjelmaksi. Ihmisen hyvinvointi rakentuu kokonaisuutena elämän eri osa-alueista, siksi työnantaja on kiinnostunut yksilön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, johon kuuluvat yksilön lisäksi työyhteisö, johtaminen sekä turvallisen ja terveellisen työympäristön ylläpitäminen.  Johtaminen perustuu yksilöiden ja tiimien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen ajatuksella ”työn imu on parasta työhyvinvointia”.

  Työryhmään kuuluvien henkilöiden yhteistiedot ja ryhmän tavoitteet löytyvät lähipäivinä Oma Hämeen henkilöstösivuilta. Sivuille tulee myös kyselyitä, minkä kautta jokainen voi osallistua esim. Oma Hämeen henkilöstöetujen painotuksien valintaan. Tämähän on tietysti vasta alkua, mutta olemme aidosti tekemässä uutta työelämää, jossa on tavoitteena hyvä työntekijäkokemus ja sitä myötä hyvä asiakaskokemus. Sellainen positiivinen kierre, jossa toinen vahvistaa toistaan, kun prosessit toimii ja hommat etenee. Asiat tarkentuvat tässä vuoden aikana.

  (17.2.2022)

  Miten käy Hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä henkilökohtaisille lisille? Kaupunki/kuntakohtaisia eroja on tässä, miten se on henkilöstölle annettu/jaettu.

  KVTES:n mukaiset henkilökohtaiset lisät käyttäytyvät alkuperäisen päätöksen ja KVTES:n mukaisesti eikä siirtymisellä hyvinvointialueen palvelukseen ole vaikutusta lisän jatkumiseen. Jos päätös henkilökohtaisesta lisästä on tehty toistaiseksi voimassa olevana, lisän maksamista jatketaan myös hyvinvointialueella. Jos päätös lisästä on tehty määräajaksi, sen maksaminen päättyy määräajan päättyessä. Henkilökohtaista lisää voidaan KVTES:n mukaan alentaa vain silloin, kun kysymyksessä on tehtävien olennaisesta muuttumisesta aiheutuva palkkausperusteiden uudelleen arviointi tai viranhaltijasta/työntekijästä itsestään johtuva työsuorituksen huomattava huonontuminen.

  (16.2.2022)

  Kuinka monta (koulu- tai oppilaitos)kuraattoria hyvinvointialueella työskentelee?

  Koulukuraattoreja on listalla 31 henkilöä.

  Päällikkö-tasolla on rajallinen määrä tehtäviä ja varmaankin useammasta organisaatiosta on tulossa esim. henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö, hallintopäällikkö nimikkeillä tai palvelutoiminnassa ikäihmisten linjan päällikkö tmv. Miten ko. tehtävät jaetaan?

  Myös päällikkönimikkeellä työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella eli lähtökohtaisesti nykyisten tehtäviensä mukana nykyisellä nimikkeellä. Mikäli hva:lla ei ole olemassa nykyistä vastaavaa tehtävää, henkilö sijoitetaan lähinnä nykyistä tehtävää vastaavaan tehtävään. Mikäli hva:n päällikkötehtävää pidetään uutena (ei siirry hva:lle jostain luovuttavasta organisaatiosta, vaan tehtävää voidaan pitää uutena), tehtävään sijoitetaan siirtyvä henkilö, jota voidaan pitää tehtävään kokonaisuutena arvioiden sopivimpana. Sopivuutta voidaan arvioida mm. osaamiskartoitusten ja haastattelujen avulla. Organisaatioita ei välttämättä saada valmiiksi 2022 aikana, mikä tarkoittaa sitä, että henkilö siirtyy nykyisellä tehtävällä ja nimikkeellä hyvinvointialueelle, mutta nimikettä ja tehtäväkuvaa muutetaan 2023 aikana.

  (14.2.2022)

  Määräaikainen palkkatuettu työsuhteeni päättyy 31.12.2022. Mistä/keneltä voin kysyä mahdollista jatkoa työsuhteelle? Työskentelen sihteerinä.

  Oman esimiehen kanssa kannattaa keskustella. Mikäli työsi jatkuu 31.12.2022 jälkeen, uusi työsuhteesi alkaa hyvinvointialueen palveluksessa.

  Tippuuko tai muuttuuko palkkani?

  Palkka pysyy ennallaan, jos tehtäviin ei tule olennaisia muutoksia. Mahdollisiin paikallisiin sopimuksiin perustuvat lisät ja korvaukset voivat muuttua.

  Miten käy henkilöstöetujen?

  Nykyisissä organisaatioissa käytössä olevat henkilöstöetuudet on kartoitettu. Kaikkia käytössä olevia henkilöstöetuja ei luonnollisesti voida siirtää hyvinvointialueelle. Pääset kuitenkin vaikuttamaan henkilöstöetuihin, sillä toivotuimmista henkilöstöedusta järjestetään kaikille siirtyville työntekijöille avoin kysely kevään 2022 aikana.

  Liikkeen luovutus, mitä se tarkoittaa? Mitä tarkoittaa siirtyminen ns. vanhoina työntekijöinä?

  Liikkeen luovutuksessa henkilöstön asema on turvattu. Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä eli he säilyttävät siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että työ uuden työnantajan palveluksessa jatkuu entisissä tehtävissä. Jos entisen kaltaista työtä ei olisi tarjolla, työntekijä sijoitettaisiin lähinnä entistä tehtävää vastaaviin tehtäviin. Liikkeen luovutuksen takia ketään ei irtisanota.

  Miten käy vuosilomieni?

  Vuosilomaoikeus säilyy nykyisellä tasolla ja kertyneet vuosilomapäivät siirtyvät työntekijän mukana hyvinvointialueelle.

  Olen määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, miten minun käy?

  Työ- ja virkasuhde säilyy normaalisti, vaikka olisitkin tällä hetkellä poissa työstä.

  Tuleeko palkkaharmonisaatio? Mitä se tarkoittaa?

  Palkkaharmonisaatioon odotetaan tällä hetkellä hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimusten valmistumista ja keskustasolla sovittuja linjauksia. Palkkaharmonisaation suunnittelu alkaa heti, kun se on mahdollista.

  Tarvitseeko minun hakea omaa työtäni uudestaan?

  Henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana hyvinvointialueen palvelukseen eikä omaa tehtävää tarvitse hakea.

  Virkasuhteisten osalta hyvinvointialue kyllä perustaa nykyistä virkaa vastaavan viran organisaatioonsa, koska virka hallinnollisena käsitteenä ei siirry organisaatiosta toiseen. Virkaa ei kuitenkaan tarvitse hakea, vaan viranhaltija sijoitetaan tähän entistä tehtävää (virkaa) vastaavaan virkaan.

  Entä miten käy työntekopaikalleni, muuttuuko se? Kierrätetäänkö henkilöstöä?

  Työntekopaikka säilyy samana. Hyvinvointialue päättää myöhemmin palveluverkosta ja palvelupisteistä.

  Henkilöstön yhteiskäyttöä eri toimipisteissä ei ole vielä suunniteltu. On oletettavaa, että hyvinvointialueella nähdään uusia joustavia ratkaisuja tehdä työtä useassa eri toimipisteessä ja etänä toimipisteiden välillä. Hyvinvointialue myös haluaa tarjota mahdollisuuksia tehtäväkierrolle ja oman osaamisen rikastamiselle. Velvoittavat siirtymiset toimipisteiden välillä tulevat perustumaan ennen kaikkea vapaaehtoisuuteen.

  Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on oik_matindioo2_2-1024x533.png

  Ketkä siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen?

  Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy Kanta-Hämeen alueen kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstö. Myös opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät.

  Lisäksi hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät, jos heidän työtehtävistään vähintään puolet on kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä. Tukipalvelutehtävillä tarkoitetaan mm. keskitettyä ruokahuoltoa, siivousta, laitehuoltoa, toimisto- ja hallintopalveluita, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, ICT-palveluita ja kiinteistotoimen palveluita.

  Lähetä oma kysymyksesi allaolevan lomakkeen kautta:

  (voit kirjoittaa nimimerkillä, eikä sähköpostia ole pakko laittaa)