Uutiset

Kanta-Hämeessä linjataan hyvinvointialueen valmistelusta kevään aikana

Sosiaali- ja terveysuudistukseen ja hyvinvointialueen perustamiseen varaudutaan Kanta-Hämeessä. Ensimmäisenä sovittavana asiana on valmistelun ohjaus ja hallinto lakien astuessa voimaan.

 Alueen kunnat ja sote-organisaatiot keskustelevat huhtikuun aikana väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanosta asiaa valmistelemaan nimetyn työryhmän johdolla. Tämä valmisteluryhmä käsitteli ensimmäistä pohjaesitystä väliaikaisesta valmistelutoimielimestä perjantain kokouksessaan. Lopullisesti asiasta päättävät alueen kunnat ja kuntayhtymät, erityishuoltopiiri sekä pelastuslaitos.

Pohjaesitysmallissa VATE olisi 11-jäseninen toimielin, jossa olisivat edustettuina alueen kunnat, sairaanhoitopiiri, pelastuslaitos sekä erityishuoltopiiri Eteva. Lisäksi henkilöstöjärjestöt sekä VATEn aikanaan asettava taho olisivat edustettuna puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Nyt ehdotettu kokoonpano pohjaa jo aiemmin Sipilän hallituskaudella neuvoteltuun malliin, josta saatiin hyviä kokemuksia. Toimielimelle asetettaisiin myös laajapohjainen poliittinen seurantaryhmä ja erityinen työvaliokunta tukemaan valmistelutyötä.

Hallituksen esityksen mukaisen voimaanpanolain mukaan osapuolten on sovittava myös siitä, mikä taho asettaa valmistelutoimielimen ja tukee sen toimintaa. Valmistelutyöryhmä ehdotti kokouksessaan valmistelutoimielimen asettajaksi Hämeen liittoa. Hämeen maakuntahallitus kuuli valmistelun tilannekatsauksen kokouksessaan 19.4.

Valmistelutyöryhmän jäsenet vievät esityksen väliaikaisvalmistelun toteuttamisesta keskusteltavaksi edustamiinsa organisaatioihin vielä huhtikuun aikana, jotta asiasta saadaan yksimielisyys ennen kesälomakautta. Jos asiaa ei saada sovittua, tulee valtioneuvosto asettamaan VATEn viimeistään kahden kuukauden kuluessa voimaanpanolain voimaantulosta. Hyvinvointialueet on tarkoitus perustaa lailla 1.7.2021.