Uutiset

Kanta-Hämeeseen viisi miljoonaa euroa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä rahalla palkataan 30 asiantuntijaa kehittämään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluja Kanta-Hämeeseen. Keihäänkärkenä on asiakas-ja palveluohjauksen kehittäminen – asiakkaiden halutaan saavan apua nopeammin ja kerralla oikeasta paikasta.

Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke saa reilut viisi miljoona euroa lisärahoitusta hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämiseen. Vuonna 2020 aloitettu hanke jatkuu nyt myönnetyn 5,26 miljoonan euron lisärahoituksen turvin vuoden 2023 loppuun.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa nyt valtionavustuksina Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kautta hyvinvointialueille reilut 180 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on tukea hyvinvointialueita ottamaan käyttöön uusi, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskusmalli.

Nyt saadulla rahoituksella Kanta-Hämeessä palkataan 30 henkilöä lisää kehittämään tulevaisuuden sote-palveluja. Heistä osa työskentelee ensi vuoden aikana kunnissa ja kuntayhtymissä.

– Pyrimme kaikessa kehittämistyössä vahvistamaan koko hyvinvointialueen laajuisia yhteisiä toimintamalleja ja pitämään samaa suuntaa hyvinvointialueen valmistelun kanssa, kertoo Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen hankepäällikkö Sini Stolt.

Uusina osa-alueina hankkeeseen tulevat henkilöstökokemuksen kehittäminen, kuntoutus, vammaispalveluiden kehittäminen sekä rakenteellisen sosiaalityön ja lastensuojelun kehittäminen.

– Kehitämme asiakas-ja palveluohjausta ja monialaista työtä, jotta asiakkaamme saisivat nopeammin avun ja kerralla oikeasta paikasta. Vahvistamme mielenterveys- ja päihdeosaamista kaiken ikäisten asiakkaidemme kanssa työskentelevillä ammattilaisilla, selittää Stolt.

Stoltin mukaan kehittämistyö näkyy asiakkaille jo nyt ja ensi vuonna, ennen hyvinvointialueen aloittamista. Tulevaisuudessa sosiaali-ja terveyskeskusten sisällä tulee toimimaan lapsia, nuoria ja perheitä palveleva perhekeskus. Myös tätä toimintamallia kehitetään Kanta-Hämeessä. Yhtenä kehityskohteena on edistää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

– Esimerkiksi kuntoutuksen osalta arvioimme kuntoutustarvetta jatkossa yhtenäisemmin, kuntoutus on oikea-aikaisempaa ja saavutettavampaa. Ikääntyneiden palveluissa kehitämme kotona asumisen tukea sekä kotisairaalatoimintaa, Stolt listaa.

Tiistaisessa tiedotustilaisuudessaan ministeri Kiuru nosti esille hoitotakuun tiukentumisen. Hoitoonpääsyn parantamista Kanta-Hämeessä edistetään myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa. Tarkoituksena on esimerkiksi hankkia ulkopuolinen arviointi saatavuuden kehittämiseksi sekä parantaa terveyskeskusten vastaanottotoimintaa.

Lisätietoja: Sini Stolt, hankepäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, , p. 050 570 9269