Uutiset

Kanta-Hämeen valtionapuhankkeiden ohjausryhmän kokoustiedote

Kanta-Hämeen valtionapuhankkeiden ohjausryhmän uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Jouni Sakomaa Riihimäeltä. Uusi puheenjohtaja esitti kautensa aluksi toiveen ohjausryhmän roolin tarkentuvan enemmän keskustelevaksi ja hanketyötä ohjaavaksi.

Ohjausryhmä kävi läpi valtionapuhankkeiden kokonaiskuvan tuleville vuosille. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta käytiin valmennusten kuulumiset, omaishoidontuen kehittämisen tilanne sekä kotisairaalan toimintamallin kehittäminen. Täydentävän valtionavustuksen hankesuunnitelma on toimitettu ohjausryhmälle. Hankehakemus on lähetetty ministeriöön 13.10.2021.

Rakennehankkeen osalta käsiteltiin tulevaa RRF-hankehakua, joka jatkaa osaltaan myös rakennehankkeen teemoja. Tärkeänä teemana olivat myös rakennehankkeessa tehtyjen toimien siltaaminen kunnissa ja kuntayhtymissä. Tämä on tehtävä vähintäänkin sille ajalle mikä jää rakennehankkeen ja RRF-hankkeen väliin. Omaolo-palveluiden pääkäyttäjätyöpanos oli käsitelty ICT-ohjausryhmässä ja se palaa valmisteluun. Ninchat-pilotin osalta Rakennehankkeen ohjausryhmä suosittaa osatoteuttajille chat-palvelun sopimuksen jatkamista sekä kehottaa varautumaan kustannuksiin vähintään vuoden 2022 alkupuolen osalta.

Rakennehankkeesta voidaan koordinoida kilpailutusyhteistyötä vuoden 2021 loppuun. Asiantuntija Riikka Ovaskainen esitteli Tulevaisuuden kotona asumisen hankehaun tilannetta, tavoitteita sekä vertailua suhteessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeeseen. Lopuksi Seija Junno Pikassokselta kertoi Lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskus (OT-keskus) –valmistelu TAYS-yta-alueella. Tämä kokonaisuus liittyy Yliopistollisten sairaaloiden avoinna olevaan erillishakuun.