Uutiset

Kanta-Hämeen valtionapuhankkeiden ohjausryhmän kokous 17.9.2021

Ohjausryhmän kokouksen aluksi valittiin uusi puheenjohtaja ryhmälle lokakuusta 2021 alkaen ohjausryhmää johtaneen Jukka Lindbergin tilalle. Hyvinvointialueen muutosjohtajaksi siirtyvän Lindbergin tilalla puheenjohtajana aloittaa Riihimäen sote-johtaja Jouni Sakomaa. Samalla hyväksyttiin hankkeiden uusi organisoitumismalli, jossa väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittinen seurantaryhmä toimii myös hankkeiden seurantaryhmänä, ja jossa hanketoimiston ja hyvinvointialueen valmistelun välillä on tiivis yhteys.

Ohjausryhmä totesi hankkeiden hallinnolliset asiat, mm. hankkeiden taloustilanteen sekä raportointiin liittyvät velvollisuudet. Syys-lokakuussa laaditaan myös täydennyshakemus koskien Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta, mikä vaatii valmistelijaverkostolta ison ponnistuksen. Haastavaa on, että digitaalista sote-keskusta rahoitetaan erillisellä, myöhemmin haettavalla rahoituksella. Hankkeen valvoja sain tehtäväkseen selvittää voisiko rahoitus sisältää strategisen henkilöstön kehittämisosuuden. Henkilöstöpulaan tulisi löytää ratkaisuja välittömästi.

Toiminnallisesti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen osakokonaisuuksista merkittävässä roolissa on syksyllä käynnistynyt muutosvalmennus. Ohjausryhmä käsitteli myös vuodenvaihteessa päättyvän Sote-rakenneuudistushankkeen siltaussuunnitelmia sekä osaprojektien tilanteen. Pääosin osahankkeita on saatu hyviä tuloksia, joskin yksi projekti on jouduttu keskeyttämäänkin. Pääosin vapaaehtoisen valmistelun turvin tehty kehitystyö siltautuu joko toimeenpanotyöhön, osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeen digitalisointia tai osaksi organisaatioiden perustoimintaa.

Rakennehankkeen osalta esiteltiin tuotoksina tietojohtamisen tiekartan toista versiota Jari Kaupin johdolla. Jari kertoi tiekartan valmistelusta sekä priorisoiduista toimenpiteistä, joita seuraavaksi tulisi tehdä. Projektiasiantuntija Tuula Salminen esitteli vastikään valmistunutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakunnallista kertomusta ja -suunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelman edistäminen vaatii tuekseen toimivat rakenteet, joita lähdetään valmistelemaan seuraavaksi.