Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimiston tiedote

Kanta-Hämeen sote-toimijat, puolueet ja järjestöt pääsevät ottamaan kantaa hyvinvointialueen strategia- ja organisaatiomallin luonnoksiin.

Hyvinvointialuetta valmistellaan tiukalla aikataululla Kanta-Hämeessä, mutta osallistamisesta ja laajasta kuulemisesta pidetään silti kiinni. Tänään lähetetään arvioitavaksi luonnokset hyvinvointialueen poliittisesta toimielinmallista sekä organisaatiomallista. Malleja on työstetty marras-joulukuussa eri sidosryhmien työpajoissa.

Hyvinvointialueen tavoitteena on turvata häiriötön siirtymä ja muutosprosessin valmistelu ripeässä aikataulussa. Nyt haetaan näkemyksiä hyvinvointialueen arvoista, tavoitteista sekä päätöksenteko- ja organisaatiomallista.

– On tärkeää saada eri näkökulmat huomioitua ja haettua parhaat ratkaisut kantahämäläisille. Ja siihen päästään vain yhdessä keskustelemalla, toteaa valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake.

Malleista päättää uusi aluevaltuusto. Pohjaesitykset on tarkoitus tuoda aluevaltuutettujen puntaroitavaksi jo helmikuussa, jotta tarvittavat päätökset syntyvät maaliskuussa.

Tässä vaiheessa malliluonnoksia arvioivat maakunnan poliittiset piirijärjestöt, sote- ja pelastusjohto, henkilöstöfoorumi sekä järjestöjen ja sote-yritysten edustajat. Myös hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) ja poliittinen työvaliokunta antavat luonnoksista palautetta.

– Odotan aktiivisuutta ja keskustelua, parhaimmillaan reipasta vuoropuhelua ja myös uusia nostoja. Arviointikierros kertoo, mitkä asiat ovat hämäläisille tärkeimpiä, ja yhteisiä edistettäviä, muistuttaa hyvinvointialueen poliittisen työvaliokunnan puheenjohtaja Sari Rautio (kok).

Hyvinvointialueen tavoitteena yhdenvertaisuus ja ketteryys

Vaihtoehtoja hyvinvointialueen poliittisesta toimielinmallista ja organisaatiomallista on työstetty loppuvuoden ajan eri sidosryhmien työpajoissa. Osallistujat ovat pohtineet muun muassa sitä, minkälaisia tavoitteita organisaatiorakenteen pitää tukea ja millainen toimielinmalli mahdollistaa hyvinvointialueen integraation ja tulevaisuuden muutokset.

Työpajoissa hyvinvointialueen yhteisiksi tavoitteiksi on nostettu yhdenvertaisuus, aito demokratia, ketteryys ja selkeät roolit. Poliittista päätöksentekoa on pohdittu muun muassa vallankäytön, osallistamisen ja päätösten valmistelun näkökulmasta.

– On tärkeää, että aloittaville aluevaltuutetuille on päätöksenteon pohjana monipuolisesti ja aidosti pohdittuja vaihtoehtoja. Rakenne ohjaa toimintaa ja esimerkiksi integraation ja vaikuttavan toiminnan kannalta on välttämätöntä, että organisaatio uudistuu. Sotessa on paljon parannettavaa, niin henkilöstön kuin hämäläisten hyvinvoinnin ja palveluiden saatavuuden kannalta. Nyt on se paikka tehdä muutos, sanoo poliittisen työvaliokunnan puheenjohtaja Sari Rautio (kok).

Tammikuun aluevaaleissa valittavat 59 aluevaltuutettua päättävät hyvinvointialueen toimielinmallista. Lain mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi on nimettävä nuoriso- vanhus ja vammaisneuvostot. Lisäksi aluevaltuuston on pidettävä huolta, että asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet laajemminkin ovat monipuolisia ja vaikuttavia.

Lisätietoja: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutoimiston projektijohtaja Niina Haake p. 040 8696 436 ja hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän sekä poliittisen työvaliokunnan puheenjohtaja Sari Rautio p. 040 522 0933.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy 11:ltä Kanta-Hämeen kunnalta hyvinvointialueelle. Samalla hyvinvointialueelle siirtyy noin 6 500 työntekijää nykyisistä sote-organisaatioista. Hyvinvointialue palvelee noin 170 000 asukasta ja sen budjetti nousee 765 miljoonaan euroon.