Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua tehdään vahvalle pohjalle

Pitkä yhteinen historia, laaja valmistelupohja ja yhtenäinen tilannekuva nähdään hyvinvointialuetyössä Kanta-Hämeen vahvuuksina.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelua johtava väliaikainen toimeenpanoelin (VATE) on käynyt lähetekeskustelun valmistelun peruslinjoista ja tavoitteista. Keskeisenä tavoitteena on toiminnan siirtäminen hyvinvointialueelle ilman asukkaille tai työntekijöille koituvia häiriöitä. Vastuu valmistelun onnistumisesta on helmikuuhun 2022 asti VATElla, valmistelutoimistolla sekä kaikilla hyvinvointialueeseen liittyvillä organisaatioilla.

Toimeenpanoelin listaa Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelutyön vahvuuksiksi alueen sopivan koon, yhteisen valmisteluhistorian, tuttuuden, laajan valmistelupohjan sekä yhtenäisen tilannekuvan. Kanta-Hämeen vahvuutena on myös henkilöstön ottaminen laajasti mukaan valmisteluun.

– Meillä on realistisella tasolla oleva tavoite. Toiminnan häiriöttömän siirtämisen lisäksi henkilöstön osallisuus, demokratian varmistaminen ja valmistelun avoimuus ovat tärkeitä onnistumisen kohtia, kommentoi muutosjohtaja Jukka Lindberg.

VATE muistuttaa lähetekeskustelussaan, että väliaikaisen valmistelun aikana kaikkea hyvinvointialueeseen liittyvää työtä ei saada valmiiksi eikä se ole tarpeenkaan. Näin hyvinvointialueen vaaleilla valitut päättäjät sekä operatiivinen johto pääsevät tekemään omat linjauksensa.

– Hyvinvointialue tekee omat strategiset valintansa sitten, kun käynnistyminen on varmistunut ja rakenteet pystytetty, Lindberg toteaa.

VATE jatkaa syksyn mittaan myös henkilöstön rekrytoimista. Tällä hetkellä sisäisessä haussa on yhdeksän työntekijää ICT:n, hallinnon ja talouden tehtäviin. Näiden palkkausten myötä valmistelun tahdin odotetaan kiihtyvän.