Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikaisen toimeenpanoelimen tiedote

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen toimeenpanoelin käsitteli kokouksessaan 15.10. hyvinvointialueen käynnistysvaiheen strategian ja organisaatiomallin valmistelua, talous- ja henkilöstöhallintojärjrestelmiä, sopimussiirtoja sekä päättynyttä ICT-rahoituksen hakua.

Käynnistysvaiheen strategian ja organisaatiomallin suhteen kokouksessa sovittiin vastuista VATEn ja työvaliokuntien kesken. VATEn tavoitteena on tehdä poliittisen työvaliokunnan kanssa mahdollisimman valmiita ehdotuksia tulevalle maakuntavaltuustolle hyvinvointialueen organisaation vaihtoehdoista.

Lokakuussa toimintansa aloittanut poliittinen työvaliokunta on 11-jäseninen ryhmä, jonka koostamisessa on otettu Kanta-Hämeen seutukunnat ja poliittiset voimasuhteet huomioon.

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimiva kokoomuksen Sari Rautio peräänkuuluttaa ryhmältä aktiivista otetta, jotta kansalaisten, järjestöjen ja poliittisen kentän ääni saadaan kuuluviin työskentelyn kaikissa vaiheissa.

– Päätöksenteossa on vahva virkamiesvalta ja poliittinen tyhjiö aina siihen asti, kun aluevaalit on pidetty. Sen takia peräänkuulutan kaikilta työvaliokunnan jäseniltä aktiivisuutta, vaikka kyseessä onkin seurantaryhmä. Meillä jäsenillä on suuri poliittinen vastuu siitä, että viestit kulkevat, ja että esimerkiksi yrittäjäjärjestöt ja sote-alan järjestöt tulevat kuulluiksi. Edustamme omia taustaorganisaatioitamme ja poliittisia ryhmiämme, ja toivon, että kaikki muistavat kysyä kotijoukkojen näkemyksiä, Rautio toteaa.

Ennakkotyö yritetään saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Helmikuussa VATE luovuttaa ennakkotyönsä vaaleissa valituille poliittisille edustajille, jotka tekevät päätökset.

– Haluamme osallistaa politiikka jo nyt tähän ennakkovalmistautumiseen, jotta se ei ole vain virkamiesten tekemää. On hyvä, että poliittiset päättäjät voivat ennakolta tietää ne kysymyksenasettelut ja asiat, jotka tulevat osaksi päätöksentekoa, kommentoi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Sarastia hyvinvointialueen taloushallintojärjestelmän toimittajaksi – henkilöstöhallinnon järjestelmien suhteen päätös marraskuussa

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen sote-vastuuorganisaatioilla on tällä hetkellä käytössään lukuisia eri ohjelmistotoimittajilta peräisin olevia tietojärjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023, on tietojärjestelmät muokattava yhdeksi kokonaisuudeksi.

Taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus on tarkoitus hankkia hyvinvointialueen käyttöön keskitetysti yhdeltä palvelutuottajalta siten, että hyvinvointialue käyttää vuoden 2023 alusta alkaen yhteisiä taloushallinnon järjestelmiä. Taloushallinnon järjestelmäpalvelukokonaisuudeksi esitetään hankittavaksi Sarastia Oy:n Sarastia365 Talous -järjestelmäkokonaisuus ja palvelu. Hyvinvointialue on Sarastia Oy:n omistajana sidosyksikköasemassa, joten järjestelmän hankintapäätös on mahdollista tällä pohjalla tehdä. VATElla on kuitenkin toimivaltaa tehdä päätöksiä vain vuoden 2023 loppuun saakka.

– Meidän on päätettävä hallintojärjestelmien yhteistyökumppani jo tässä vaiheessa, sillä käyttöönotto on kooltaan niin mittava sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Käyttöönotto on pakko aloittaa ennen aluevaltuuston toiminnan aloittamista, jotta onnistumme häiriöttömässä aloituksessa, Lindberg kommentoi.

Käyttöönottoprojektin arvioidut kustannukset ovat noin 903 000 € ja käyttökustannukset vuodesta 2023 alkaen noin 1 380 000 € vuodessa. Lopulliset kustannukset ja sopimukseen liittyvät kannusteet täsmentyvät sopimusneuvotteluissa.

Sopimussiirrot työllistävät toimijoita

Kanta-Hämeen maakunnan kuntien lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuslaitosten tehtäviä koskevat sopimukset, tähän toimintaan kuuluvat tukipalvelut, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavien kuntayhtymien kaikki sopimukset siirtyvät lain nojalla yleisseuraantona Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sopimusten siirtojen valmistelu on käynnistynyt syyskuussa 2021 ja kunnat, kuntayhtymät ja pelastuslaitos ovat nimittäneet omista organisaatioistaan sopimussiirtojen toteuttamiseen vastuuhenkilöt. Ensimmäisessä vaiheessa tallennetaan sopimushallintajärjestelmään 1.1.2023 voimassa olevat kuntien, kuntayhtymien ja pelastuslaitoksen sopimukset.

VATE halusi asian käsittelyllä muistuttaa kuntia ja kuntayhtymiä siitä, että sopimussiirtojen ennakkovalmistelu vaatii paljon työtä, ja se tulee aloittaa kunnissa nopeasti. Sama koskee henkilöstönsiirtoja ja kiinteistöasioita.

Kanta-Häme hakee ICT-rahoituksessa 24,6 miljoonan euron pottia

Kanta-Hämeen hyvinvointialue haki lokakuussa sosiaali- ja terveysministeriölle lähetetyssä ICT-hakemuksessa yhteensä 24,6 miljoonaa euroa alueelle. Summaan sisältyy miljoonan euron siemenraha, joka on jyvitetty sellaisiin hallinnollisiin asioihin, joiden käynnistäminen ei voi odottaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto. Päätös alueiden ICT-rahoituksista on odotettavissa vielä vuoden 2021 puolella. Haun yhteydessä monilta alueilta kuultiin kriittisiä äänenpainoja rahoitusmallista, Lindberg kertoo.

– Varsinkin Kanta-Hämeen tyyppisten sirpalemaakuntien vastuuvalmistelijat ilmaisivat vakavan huolensa ministeriölle sekä valmistelun rahoituksen määrästä, aikataulusta ja myöhäisestä maksatuksesta.