Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tiedote

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) piti kokouksen perjantaina 19.11.2021. Juha Isosuon eläköitymisen myötä Hämeenlinnan kaupunki on nimennyt kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen Hämeenlinnan edustajaksi VATE:en. Riihimäen kaupunginjohtaja Jere Penttilä jatkaa VATE:n puheenjohtajana ja Hämeenlinnan uusi kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen 1. varapuheenjohtajana.

Puheenjohtajaratkaisuilla taataan VATE-vaiheen jatkuvuus ja kaikkien riittävä osallisuus.

Jere Penttilä, kaupunginjohtaja, Riihimäki ja Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja, Hämeenlinna

Muutosjohtaja Jukka Lindberg tiedotti kokouksen aluksi ajankohtaisista asioista liittyen ministeriöiden ohjaukseen, ICT-rahoitukseen sekä Eteva-kuntayhtymän palveluiden tulevaisuuden ratkaisuihin. Eteva-kuntayhtymä ylläpitää kehitysvammaisten palveluja neljän Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen sekä Kanta-Hämeen alueella. Kanta-Hämeen hyvinvointialue kuuluu ainoana Pirkanmaan maakunnan ympärille muodostuvaan Sisä-Suomen yhteistyöalueeseen.

Näyttää siltä, että Etevan erityisimpiä asiantuntijapalveluita tai kehitysvammapsykiatriaa ei ole mahdollista jakaa hyvinvointialueiden vastuulle 2023 alkaen. Näyttää viisaalta pitää erityinen osaaminen keskitettynä ja jatkaa tulevaisuuden suunnittelua yhteistyöalueilla 2-4 vuoden tähtäimellä. Hyvällä suunnittelulla taataan palveluiden häiriötön jatkuvuus.

Jukka Lindberg, muutosjohtaja

VATE päätti hyväksyä Kanta-Hämeen hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon järjestelmän toimijaksi Sarastia Oy:n. ”Päätös toimijasta oli tehtävä vielä tämän vuoden puolella, koska käyttöönoton tulee alkaa heti vuodenvaihteen jälkeen”, toteaa muutosjohtaja Jukka Lindberg.

Hyvinvointialueen talouden ensimmäiset koelaskelmat ovat valmistuneet

Talouden tilannetta käsitellään ensimmäisissä ministeriöiden neuvottelussa 30.11.2021. Koelaskelman perusteella Kanta-Häme on saamassa nykytasoon verrattuna lisärahoitusta 5-vuoden siirtymäkauden jälkeen, mutta vähemmän kuin arvioitiin keväällä 2021.

Kokouksessa todettiin, että ympäristöterveydenhuolto ei tule siirtymään hyvinvointialueelle voimaanpanolain 65§ mukaisella prosessilla. Siirto olisi edellyttänyt kaikkien kuntien yhdenmukaista päätöstä vielä vuoden 2021 puolella. Kaikki maakunnan kunnat eivät ole valmiita nopeaan päätöksentekoon.

Kokouksen lopuksi VATE äänesti ensimmäisen kerran toimikautensa aikana. VATE ei yhdy muutosjohtajan antamaan lausuntoon Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin esittämien lisäpoistojen osalta, vaan toteaa että vanhan keskussairaalan kiinteistöjen lisäpoistoja ei tule tässä kohdassa toteuttaa.

Aluevaalilautakunta on pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Aluevaalit toteutetaan 23.1.2022.

Lisätiedot:

Jukka Lindberg, muutosjohtaja, p. 040 595 0631