Uutiset

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän tiedote

Poliittinen seurantaryhmä keskusteli kokouksessaan 2.12.2021 muun muassa hyvinvointialueen strategia- ja organisaatiomallin valmistelusta sekä tavoitteista tulevaan toimielinmalliin liittyen. 

Hyvinvointialueen strategia- ja ohjausmallin valmistelu on saatu käyntiin johdon ja politiikan työpajoissa. Ensimmäisen työpajan tuloksia esiteltiin poliittiselle seurantaryhmälle torstain kokouksessa. Pohdinnassa ovat parhaillaan muun muassa hyvinvointialueen päätöksentekorakenne, johtamisen periaatteet sekä konserniorganisaatio. Päätöksenteon toivotaan olevan hyvinvointialueella joustavaa ja ketterää, jotta se tukisi palveluiden ja rakenteiden kehittämistä. Avoimuus ja aluevaltuuston laaja-alainen vaikuttavuus koetaan myös tärkeäksi.  

Poliittinen seurantaryhmä totesi, että hyvinvointialueen valmistelu vaatii paljon keskustelua ja kaikkia vaihtoehtoja on syytä pohtia huolella. Seurantaryhmä pitää tärkeänä, että maaliskuussa aloittava aluevaltuusto saa toimielinmallin päätettäväkseen huolellisen valmistelun jälkeen.  

Vaihtoehtoja työstetään vielä joulukuun ajan eri työryhmissä ja vaihtoehtoihin pyydetään myös eri sidosryhmien näkemykset. Pohjatyö on tarkoitus saada valmiiksi tammikuun loppuun mennessä. Kaiken valmistelun tavoitteena on hyvinvointialueen häiriötön aloitus 1.1.2023 sekä muutosprosessin valmistelu ripeässä aikataulussa. 

Poliittinen seurantaryhmä pohti kokouksessaan myös mahdollista aluevaltuuston ryhmärahaa. Puolueille maksettava valtuustoraha on ollut syksyn aikana esillä mediassa ja sitä on valmisteltu valtakunnallisesti. Kanta-Hämeessä puolueet parhaillaan valmistelevat omaa linjaustaan. Seurantaryhmä totesi, että myös ryhmäraha-asia pitäisi valmistella avoimesti.  

Lisätietoja: Jussi Savola, projektijohtaja (konsernihallinto & siirrot) p. 040 330 5512