Järjestöjen tuki on tärkeää hyvinvointialueelle

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelussa tehdään aktiivisesti yhteistyötä maakunnassa toimivien järjestöjen kanssa. Yhteistyössä edistetään kantahämäläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Vuoropuhelua ja yhteisen ymmärryksen syntymistä hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen kesken on edistetty viime vuodesta lähtien kaikille avoimilla, alueellisilla Kumppanuuspäivä-tilaisuuksilla.

Toukokuun Kumppanuuspäivä keskittyy järjestöihin ja hyvinvointialueen strategiatyöhön. Miten hyvinvointialueen strategia rakennetaan? Miten järjestöt ja niiden rooli tulisi näkyä strategiassa? Tule mukaan pohtimaan ja keskustelemaan Kumppanuuspäivään tiistaina 31. toukokuuta klo 15-17. Kumppanuuspäivän Teams-linkki

5. Kumppanuuspäivässä kuullaan millainen prosessi strategian laadinta hyvinvointialueelle on sekä tuloksia järjestöjen stragiakyselystä. Kumppanuuspäivässä kerätään järjestöjen edustajien näkökulmia hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian valmistelutyön tueksi. Tervetuloa vaikuttamaan hyvinvointialueen strategiaan! Toukokuun Kumppanuuspäivässä puhuvat mm. Oma Hämeestä projektijohtaja Niina Haake ja projektipäällikkö Tuula Salminen sekä Sara Löyttyjärvi Hämeen Setlementistä.

Edellinen Kumppanuuspäivä järjestettiin 14. maaliskuuta. Sen ja aiempien Kumppanuuspäivien materiaaleja löydät Materiaalit-sivultamme

Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluita esimerkiksi vertaistuen, neuvonnan ja osallisuutta lisäävän vapaa-ajan toiminnan kautta. Tavoite on, että järjestöt ovat jatkossa entistä selkeämmin ja vahvemmin osa asukkaiden palvelupolkuja hyvinvointialueella.

Järjestöillä on merkittävä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, josta hyvinvointialue vastaa yhdessä kuntien kanssa. Tämän työn tueksi on valmistunut Kanta-Hämeen alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 – 2024, jonka maakuntavaltuusto hyväksyi marraskuussa 2021. Asiakirjassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu alueen eri toimijoiden yhteistyön tiivistäminen.

Tämä tarkoittaa mm. yhteisten rakenteiden ja toimintamallien luomista. Toisin sanoen sovitaan esimerkiksi siitä, missä ja miten järjestöt voivat osallistua terveyserojen kaventamiseen tähtäävään työhön ja sen suunnitteluun.

Yksi jo olemassa oleva tärkeä toimintarakenteen osa on Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta, joka kokoaa yhteen Kanta-Hämeessä toimivia järjestöjä. Sen tehtävänä on tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi Kanta-Hämeessä. Lisäksi tehtävän on edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia ja yhteistyötä sekä nivoa järjestöt osaksi alueella tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Järjestöneuvottelukunta nimeää järjestöjen edustajia maakunnallisiin rakenteisiin. Järjestöneuvottelukunnasta ja järjestötoimijoista löydät lisätietoa meidanhame.fi -sivulta.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valmistelussa järjestöt ovat mukana myös mm. järjestöjen sote-ryhmän kautta. Ryhmä seuraa valmistelua ja osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön muun muassa kommentoimalla valmistelijoiden sille esittelemiä luonnoksia. Järjestöjen sote-ryhmä on avoin kaikille uudistuksesta kiinnostuneille järjestöille.

Yhteyshenkilöt