Navigointivalikko

Lastensuojelun jälkihuolto

Lastensuojelun jälkihuolto

Tuemme lastasi sijaishuollon tai avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen kotiutumisen, asumisen, koulutuksen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn, terveydenhuollon sekä toimeentulon suhteen. Autamme aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle taloudellisen ja muun tuen avulla samalla tavoin kuin vanhemmat tavanomaisesti tukevat ja avustavat aikuistuvaa lastaan. Nuorelle järjestetään jälkihuoltoa siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta.

Jälkihuollon työskentely perustuu yksilöllisesti laadittavaan asiakassuunnitelmaan ja on vapaaehtoista.

Alla olevasta sähköisestä asiointikanavasta pääset tarvittaessa tekemään lastensuojeluilmoituksen, mikäli olet huolissasi alaikäisen lapsen tai hänen perheensä tilanteesta.

Tuen tarpeen ilmoitus, lastensuojelu

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa huolesta, joka liittyy alaikäiseen lapseen tai lapsiperheeseen. Yhteydenottolomakkeen perusteella kartoitamme henkilön sosiaalihuollon tuen ja palvelujen tarvetta.

Tausta

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta tai siihen asti, että nuori täyttää 25 vuotta. Jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä, talousasioissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa. Jälkihuoltoa toteuttaa sosiaalityöntekijä. Jälkihuollon järjestämisestä vastaa lähtökohtaisesti hyvinvointialue, jolla lapsen tai nuoren asuinkunta sijaitsee. Jälkihuollon kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka on vastannut sijaishuollon kustannuksista.


Lainsäädäntö


Lastensuojelulaki


http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417